37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informația din surse indirecte: sancțiuni pentru încălcarea modului/termenului de prezentare a informațiilor

Informația din surse indirecte: sancțiuni pentru încălcarea modului/termenului de prezentare a informațiilor

21.02.2024315 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Revista Contabilsef.md amintește că termenul limită de prezentare a informației de către subiecții prezentării informațiilor din surse indirecte indicați în art.22611 din Codul fiscal pentru perioada anului 2023 expiră la data de 26 februarie 2024.

Prezentarea tardivă sau neautentică a informației, precum și neprezentarea informației prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal, se sancționează în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (6), (7) și (8) din Codul fiscal.

Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art.22611 alin. (5) din Codul fiscal de către persoanele indicate la art.22611 alin. (2) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) din Codul fiscal neautentice de către persoanele indicate la art.22611 alin. (2) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Neprezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) din Codul fiscal de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Notă: Cuantumul sancțiunii se stabilește din suma cumulativă a tranzacțiilor.

De asemenea, în cazul depistării unor erori după prezentarea informațiilor menționate, contribuabilii au dreptul să prezinte informațiile corectate, cu anularea tranzacțiilor neveridice. În cadrul unui eventual control fiscal, se ține cont de informațiile prezentate corectat până la emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi informația prezentată eronat.

Potrivit art. 240 lit. d) din Codul fiscal, procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală nu poate fi inițiată, iar procedura inițiată urmează a fi încheiată dacă încălcarea ce ține de utilizarea serviciilor fiscale electronice este determinată de o defecțiune tehnică ce nu depinde de voința contribuabilului.

Respectiv, în cazul în care din careva motive tehnice informația nu a putut fi prezentată SFS, se vor respecta prevederile art. 240 lit. d) din Codul fiscal.

Revista Contabilsef.md amintește că termenul limită de prezentare a informației de către subiecții prezentării informațiilor din surse indirecte indicați în art.22611 din Codul fiscal pentru perioada anului 2023 expiră la data de 26 februarie 2024.

Prezentarea tardivă sau neautentică a informației, precum și neprezentarea informației prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal, se sancționează în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (6), (7) și (8) din Codul fiscal.

Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art.22611 alin. (5) din Codul fiscal de către persoanele indicate la art.22611 alin. (2) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) din Codul fiscal neautentice de către persoanele indicate la art.22611 alin. (2) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Neprezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) din Codul fiscal de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Notă: Cuantumul sancțiunii se stabilește din suma cumulativă a tranzacțiilor.

De asemenea, în cazul depistării unor erori după prezentarea informațiilor menționate, contribuabilii au dreptul să prezinte informațiile corectate, cu anularea tranzacțiilor neveridice. În cadrul unui eventual control fiscal, se ține cont de informațiile prezentate corectat până la emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi informația prezentată eronat.

Potrivit art. 240 lit. d) din Codul fiscal, procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală nu poate fi inițiată, iar procedura inițiată urmează a fi încheiată dacă încălcarea ce ține de utilizarea serviciilor fiscale electronice este determinată de o defecțiune tehnică ce nu depinde de voința contribuabilului.

Respectiv, în cazul în care din careva motive tehnice informația nu a putut fi prezentată SFS, se vor respecta prevederile art. 240 lit. d) din Codul fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...