37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informația din surse indirecte. Ce modificări vor fi operate

Informația din surse indirecte. Ce modificări vor fi operate

19.05.2023388 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.

Potrivit proiectului, redacția nouă a pct. 2 va stabili că informația furnizată în baza art. 22611 din Codul fiscal se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente a Republicii Moldova, iar informația furnizată în baza art. 92 din Codul fiscal se va prezenta atît în privința persoanelor fizice rezidente, cît și nerezidente. În cazul imposibilității sau certitudinii aprecierii rezidenței persoanei fizice, se recomandă prezentarea informației în privința tuturor persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Documentul mai prevede că informația stabilită în pct. 1, se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform structurii stabilite în Anexele la Ordin, exclusiv în format electronic accesând serviciul Colectarea informației din surse indirecte prin „Cabinetul personal al contribuabilului”, de pe portalul www.sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.

De asemenea, urmează a fi completată și Anexa nr. 6 la Ordin (Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială) cu următoarele coloane:

  • Valoarea de procurare a bunului/activului la momentul dobândirii (în valută) (col.7a) în care se va se va indica valoarea de procurare a bunul/activului la momentul dobândirii de către persoana care înstrăinează, în baza documentului indicat în col.7c.
  • Codul valutei (ABR.) (col.7b) se va reflecta codul alfabetic al valutei străine, conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15.01.2009 (EUR, USD, RON, RUB, ș.a.) aferente valorii tranzacției menționate în col.7a
  • Numărul și data documentului care confirmă dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului/activului (col.7c) unde se va indica numărul și data documentului care confirmă temeiul de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunul imobil (contract de vânzare – cumpărare, contract de investiții în construcții, contract de donație, documentul internaţional-invoice, de certificatul de moștenitor, ș.a);
  • Numărul de identificare (col. 11a) se va indica numărul de identificare, în cazul în care obiectul contractului sunt bunurile imobile – numărul cadastral, în cazul automobilelor – VIN codul, sau alte elemente de identificare
  • Codul valutei (ABR.) (col. 13) se va indica codul alfabetic al valutei străine, conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15.01.2009 (EUR, USD, RON, RUB, ș.a.) aferente valorii tranzacției menționate în col.12.

Este propusă și ajustarea Anexei nr.10 la Ordin. Astfel, redacția nouă a pct. 1 din anexă va stabili că în conformitate cu prevederile art. 22611 din Codul fiscal persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – prezintă informația privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea, posesia sau folosința mijloacelor de transport în perioada anului fiscal.
Informaţia se va prezenta aferent persoanelor fizice care pe parcursul unui an fiscal, au efectuat cheltuieli legate de procurarea, posesia sau folosinţa mijloacelor de transport de la agentul economic, a căror valoare depăşeşte cumulativ suma de 300 mii lei.
Informaţia se va prezenta aferent tuturor cheltuielilor, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, asigurarea şi alte cheltuieli suportate de persoanele fizice, plătitorii de facto, indiferent dacă persoanele fizice figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal.

Totodată, se prevede completarea Ordinului cu Anexa nr.101, în baza cărei Agenția Servicii Publice, în conformitate cu art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din Codul fiscal, va prezenta informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosință cu titlu oneros sau gratuit pe parcursul perioadei fiscale, efectuată de către persoanele fizice.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.

Potrivit proiectului, redacția nouă a pct. 2 va stabili că informația furnizată în baza art. 22611 din Codul fiscal se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente a Republicii Moldova, iar informația furnizată în baza art. 92 din Codul fiscal se va prezenta atît în privința persoanelor fizice rezidente, cît și nerezidente. În cazul imposibilității sau certitudinii aprecierii rezidenței persoanei fizice, se recomandă prezentarea informației în privința tuturor persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Documentul mai prevede că informația stabilită în pct. 1, se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform structurii stabilite în Anexele la Ordin, exclusiv în format electronic accesând serviciul Colectarea informației din surse indirecte prin „Cabinetul personal al contribuabilului”, de pe portalul www.sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.

De asemenea, urmează a fi completată și Anexa nr. 6 la Ordin (Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială) cu următoarele coloane:

  • Valoarea de procurare a bunului/activului la momentul dobândirii (în valută) (col.7a) în care se va se va indica valoarea de procurare a bunul/activului la momentul dobândirii de către persoana care înstrăinează, în baza documentului indicat în col.7c.
  • Codul valutei (ABR.) (col.7b) se va reflecta codul alfabetic al valutei străine, conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15.01.2009 (EUR, USD, RON, RUB, ș.a.) aferente valorii tranzacției menționate în col.7a
  • Numărul și data documentului care confirmă dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului/activului (col.7c) unde se va indica numărul și data documentului care confirmă temeiul de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunul imobil (contract de vânzare – cumpărare, contract de investiții în construcții, contract de donație, documentul internaţional-invoice, de certificatul de moștenitor, ș.a);
  • Numărul de identificare (col. 11a) se va indica numărul de identificare, în cazul în care obiectul contractului sunt bunurile imobile – numărul cadastral, în cazul automobilelor – VIN codul, sau alte elemente de identificare
  • Codul valutei (ABR.) (col. 13) se va indica codul alfabetic al valutei străine, conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15.01.2009 (EUR, USD, RON, RUB, ș.a.) aferente valorii tranzacției menționate în col.12.

Este propusă și ajustarea Anexei nr.10 la Ordin. Astfel, redacția nouă a pct. 1 din anexă va stabili că în conformitate cu prevederile art. 22611 din Codul fiscal persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – prezintă informația privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea, posesia sau folosința mijloacelor de transport în perioada anului fiscal.
Informaţia se va prezenta aferent persoanelor fizice care pe parcursul unui an fiscal, au efectuat cheltuieli legate de procurarea, posesia sau folosinţa mijloacelor de transport de la agentul economic, a căror valoare depăşeşte cumulativ suma de 300 mii lei.
Informaţia se va prezenta aferent tuturor cheltuielilor, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, asigurarea şi alte cheltuieli suportate de persoanele fizice, plătitorii de facto, indiferent dacă persoanele fizice figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal.

Totodată, se prevede completarea Ordinului cu Anexa nr.101, în baza cărei Agenția Servicii Publice, în conformitate cu art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din Codul fiscal, va prezenta informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosință cu titlu oneros sau gratuit pe parcursul perioadei fiscale, efectuată de către persoanele fizice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...