37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Indicatorii prestațiilor sociale

Indicatorii prestațiilor sociale

Nr.

Tipul prestaţii de asigurare socială

Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă Sursa de finanțare Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă Sursa de finanțare Cunatumul indemnizației de incapacitate temporară de muncă
Sursa de finanțare Achitarea efectivă se realizează prin
2021 2022

2023

1 indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă

a) în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern (din mijloacele angajatorului)

b) în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru  anul în care s-a produs riscul asigurat (din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției)

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

a) în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern (din mijloacele angajatorului)

b) în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru  anul în care s-a produs riscul asigurat (din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției)

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

a) în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern (din mijloacele angajatorului)

b) în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru  anul în care s-a produs riscul asigurat (din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției)

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

a) Angajator

Din 01.01.2021:
b) Liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției

   

în funcţie de durata stagiului total de cotizare:

a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;

începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției

în funcţie de durata stagiului total de cotizare:

a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;

începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției

în funcţie de durata stagiului total de cotizare:

a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 an

începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiție

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

2 indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip

100% din baza de calcul

BASS

100% din baza de calcul

BASS 100% din baza de calcul BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

3 indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanita

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

4 indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină)

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% dinbaza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% dinbaza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

5 indemnizaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă (protezare, tratament balneosanatorial)

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% dinbaza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

6 indemnizaţie de maternitate

100% din baza de calcul

BASS

100% din baza de calcul

BASS 100% din baza de calcul BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

7 indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani

a) 30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 740 lei

sau

b) 60% din baza de calcul dar nu mai puțin de 1480 lei, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul dar nu mai putin de 740 lei, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului

BASS

a) 30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 740 lei

sau

b) 60% din baza de calcul dar nu mai puțin de 1480 lei, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul dar nu mai putin de 740 lei, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului

BASS

30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 740 lei

sau

b) 60% din baza de calcul dar nu mai puțin de 1480 lei, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul dar nu mai putin de 740 lei, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului

BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

8 indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

9 indemnizaţia unică la naşterea copilului

- 9459 lei pentru fiecare copil, născut viu

BASS

 - 10068 lei pentru fiecare copil, născut viu

BASS

- 10932 lei pentru fiecare copil, născut viu

BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

10 indemnizația paternală

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

BASS

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

BASS

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

BASS

de către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

NOTĂ: Potrivit pct. 70din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin HG nr. 108/2005:

Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui pentru perioada de până la 6 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începând cu 7 august 2020 – 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cît și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale și corespunzător perioadei incluse în calcul – 60% sau 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.

Acte normative de referință:
Hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale
Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară
Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...