37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Indicatorii prestaţiilor sociale

Indicatorii prestaţiilor sociale

Nr.

Tipul prestaţii

de asigurare socială

Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă

Sursa de finanțare

Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă

Sursa de finanțare

Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă

Sursa de finanțare

Cuantumul indemnizație de incapacitate temporară de muncă

Sursa de finanțare

Achitarea efectivă se realizează prin

Până la 01.07.2019

Din 01.07.2019

2020

2021

 

1

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă
începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă - începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat

în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern

primele 5 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă

în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern

primele 5  zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă

a) în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern (din mijloacele angajatorului)

b) în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru  anul în care s-a produs riscul asigurat (din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției)

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

a) Angajator

Din 01.01.2021:
b) Liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

în funcţie de durata stagiului total de cotizare:

a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste     8 ani;

începînd cu a 6-a zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începînd cu prima zi după expirare a 15 zile cumulative plătite de angajator

în funcţie de durata stagiului total de cotizare:

a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;

începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începînd cu prima zi după expirare a 15 zile cumulative plătite de angajator

 

în funcţie de durata stagiului total de cotizare:

a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;

 

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

 

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;

 

începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul  mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele  angajatorului, ale liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

2

indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip

100% din baza de calcul

BASS

 

100% din baza de calcul

BASS

100% din baza de calcul

BASS

100% din baza de calcul

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

3

indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

4

indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină)

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

5

indemnizaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă (protezare, tratament balneosanatorial)

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

BASS

60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani

BASS

60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani

BASS

60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

6

indemnizaţie de maternitate

100% din baza de calcul

BASS

100% din baza de calcul

BASS

100% din baza de calcul

BASS

100% din baza de calcul

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

7

indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani

30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 540 lei

BASS

a) 30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 540 lei

sau

b) 60% din baza de calcul dar nu mai puțin de 1080 lei, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul dar nu mai putin de 540 lei, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului

BASS

a) 30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 540 lei

sau

b) 60% din baza de calcul dar nu mai puțin de 1080 lei, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul dar nu mai putin de 540 lei, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului

 

a) 30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 740 lei

sau 

b) 60% din baza de calcul dar nu mai puțin de 1480 lei, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul dar nu mai puțin de 740 lei, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

8

indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

BASS

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

9

indemnizaţia unică la naşterea copilului

 - 6303 
lei pentru fiecare copil, născut viu.

BASS

- 7911 lei pentru fiecare copil, născut viu

BASS

- 8299 lei pentru fiecare copil, născut viu

BASS

- 9459 lei pentru fiecare copil, născut viu

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

10

indemnizația paternală

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

BASS

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

BASS

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

BASS

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

BASS

De către CNAS prin intermediul prestatorilor  de servicii de plată desemnaţi

NOTĂ: Potrivit pct. 70din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin HG nr. 108/2005:
- Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cît și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale și 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.

Acte normative de referință:
Hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale
Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară
Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...