37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Indicatorii de bază pentru anii 2018-2023

Indicatorii de bază pentru anii 2018-2023

Indicatori de bază  
Tip indicator Articolul 2019 2020 2021 2022 2023
Impozit pe venit

persoane juridice

Art. 15 lit. b) CF

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 şi 2251

Art. 15 lit. d) CF

15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

persoane juridice subiecţi ai sectorului IMM neplătitori de TVA (obligatoriu pentru agenţii economici ce au obţinut venit din activitatea operaţională în sumă de până la 600000 lei,

 

din 01.01.2020 
conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din livrări scutite de T.V.A. fără drept de deducere sau din livrări scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi impozabile cu T.V.A. în sumă de până la 1,2 milioane de lei, cu condiţia că livrările scutite de T.V.A. fără drept de deducere depăşesc 50% din totalul livrărilor

Art. 543 CF

4% din venitul din activitatea operaţională

4% din venitul din activitatea operaţională

4% din venitul din activitatea operaţională

4% din venitul din activitatea operaţională

4% din venitul din activitatea operaţională

gospodării ţărăneşti (de fermier)

Art. 15 lit. c) CF

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

persoane fizice şi întreprinzători individuali

 

din 01.10.2018 pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă

art. 15 lit. a) CF

12% din venitul anual impozabil;

12% din venitul anual impozabil;

12% din venitul anual impozabil;

12% din venitul anual impozabil

12% din venitul anual impozabil

din 01.01.2023 pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri)

art. 15 lit. a1) CF

-

-

-

-

12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II

Scutiri

Personală (scutirea acordată soțului/soției)

Din 01.01.2020:
Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă)care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901

Art. 33 alin (1),
art. 34 alin (1)

 

Personală 24000 lei

Personală 24000 lei

Personală 25200 lei

Personală 27000 lei

Personală 27000 lei

Scutirea acordată soțului/

soției – 11280 lei

Scutirea acordată soțului/

soției – 11280 lei

-

Abrogată 

-

Abrogată 

-

Abrogată 

p/u persoană întreţinută

Art. 35 alin (1)

3000 lei

3000 lei

4500 lei

9000 lei

9000 lei

Scutire majorată

Art. 33 alin. (2)

30000 de lei

30000 de lei

30000 de lei

31500 de lei

31500 de lei

Contribuţii de asigurări sociale

angajator

Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1)

Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

Vedeți
Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

angajat

Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1)

6%

6%

- - -
Prima de asigurare obligatorie medicală

angajator

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

4,50%

4,50%

- - -

angajat

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

4,50%

4,50%

9,00%

9,00%

9,00%

Altele

Salariul mediu lunar prognozat

Hotărârea Guvernului

6975 lei

7953 lei

8716 lei

9900 lei

11700 lei

Plafonul de atribuire la mijloace fixe

Cod Fiscal

Conform art 261 alin (2) - 6000 lei

Conform art 261 alin (2) - 6000 lei

Conform art 261 alin (2) - 6000 lei

Conform art 261 alin (2) - 6000 lei

Conform art 261 alin (2) -
12000 lei

Limita valorii uzurabile la autoturisme

Art. 26, 261CF

200000 lei

- - - -

Limita cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor fixe proprii

Art. 27 alin (8) CF
Din 2020 art. 26alin. (10) CF

15% din baza valorică

- - - -

Limita cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arenda, locatiune, leasing opetarional, concesiune

Art. 27 alin. (9) lit.b) CF
Din 2020 art. 26alin. (11) CF

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

Limita cheltuielilor neconfirmate documentar

Art. 24 alin (10) CF

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

Limita cheltuielilor de filantropie/sponsorizare

Art. 36 alin (1) CF

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

Limita cheltuielilor sub forma de taxa de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor

Din 01.01.2021:
Limita cheltuielilor sub forma de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor, fundaţiilor şi altor asociaţii de reprezentare a activităţii de întreprinzător

Art. 24 alin (15)

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

Pragul pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA

Art. 112 alin (2) CF

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Pragul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA

Art.112 alin (1) CF

1,2 mil lei

1,2 mil lei

1,2 mil lei

1,2 mil lei

1,2 mil lei

Cote TVA

Standard - din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate în RM

Art. 96 lit. a) CF

20%

20%

20%

20%

20%

Cote reduse

1.  la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590700, 190590800), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
2.  la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 30021500, 3005, 300610, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 3822, 4014, 401512000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

 la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

8%

8%

8%

8%

8%

8%

la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 0709593000, 0709592000, 070960000, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

- la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță, care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei;

Art. 96 lit. b) CF

10%

-

12%

12%

6% - Pe parcursul perioadei de uregență

12%

6% - Pe parcursul perioadei de uregență

- la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a CAEM

Art. 96 lit. b) CF

10%

Din 01.01.2020-30.04.2020 - 20%;
Din 01.05.2020 -15%

-

-

-

la produsele alimentare și/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei.

Art. 96 lit. b) CF

-

Din 01.01.2020-30.04.2020 - 20%;
Din 01.05.2020 -15%

12%

12%

12%

- la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art. 104

Art. 96 CF lit. c)

Din 01.01.2018 lit. c) abrogată

Scutit de TVA cu drept de deducere

Scutit de TVA cu drept de deducere

Scutit de TVA cu drept de deducere

Scutit de TVA cu drept de deducere

Scutit de TVA cu drept de deducere

Majorări de întârziere

pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor

-

12% anual sau 0,0329 zilnic

13% anual sau 0,0355 zilnic

8% anual sau 0,0219 zilnic

11% anual sau 0,0301 zilnic

27% anual sau 0,0740 zilnic

pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (art.7)

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

pentru neplata în termen a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Legea 1593/2002, art. 30 alin (1)

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

Rata de bază stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune
- rata dobînzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani;
- rata dobînzii la creditele pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani) 

Art. 19 lit. d)

-

 

 

 

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

-

Din 01.10.2018 rata medie ponderată stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune
- rata dobînzii aplicată la creditele acordate cu scadența ce depășește 12 luni – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani
- rata dobînzii la creditele la termen – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani)

Art. 19 lit. d)

8,36%

 

 

8,45%

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

Din 01.01.2020 rata medie ponderată a dobânzilor aplicate la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte 5 ani, stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune 

Art. 19 lit. d)

-

7,29%

7,14%

7,15%

12,81%

Rata de bază, stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt (utilizată pentru calcularea majorării de întârziere)

Art 228 pct. (3)

6,5%

7,5%

2.65%

5.50%

21.50%

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...