37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale au fost completate și modificate

Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale au fost completate și modificate

24.09.20201.280 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit Monitorului Oficial din 23 septembrie 2020, prin Ordinul nr. 479 din 16.09.2020 s-au modificat Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale aprobate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 388/2019.

Conform modificărilor, după finalizarea vizitei fiscale funcționarul fiscal perfectează Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat/Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor și Procesul - verbal de observare directă a activității contribuabilului.

În cadrul vizitei fiscale, se va examina perioada aferentă ultimelor 12 luni de activitate a contribuabilului, cu excepția cazurilor în care sunt necesare date/informații pentru perioade anterioare în scopul aprecierii modului de respectare a legislației fiscale, clarificării unor posibile semne de încălcare a actelor normative în vigoare. Dacă agentul economic în perioada de 12 luni de activitate a fost supus vizitei fiscale periodic de 2-3 ori, vizita fiscală urmează a fi efectuată pentru perioada de la ultima vizită fiscală.

Funcționarul fiscal este obligat să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, să popularizeze legislaţia fiscală, să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui. Totodată, pentru constatarea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului sau a altor informații relevante efectuării vizitei fiscale, funcționarul fiscal poate solicita în cadrul vizitei fiscale documente/date, explicații.

Un element important se caracterizează prin faptul că vizita fiscală se va putea efectua cu/(fără) acordul, în/(fără) prezența conducătorului, cu/(fără) participarea contabilului/contabilului-șef sau a persoanei împuternicite în conformitate cu prevederile art. 244 din Codul fiscal. În cazul efectuării vizitei fiscale în scopul monitorizării contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității, vizita fiscală se va efectua în prezența persoanei angajate a contribuabilului care este responsabilă de subdiviziunea monitorizată (vânzător, administrator etc).

La inițiativa SFS, vizita fiscală poate fi inițiată în cazul în care din analiza informației disponibile au fost stabilite cel puțin 3 criterii de risc din lista criteriilor de risc identificate de Serviciul Fiscal de Stat1.

În cazul stabilirii unor abateri de la prevederile legislației în vigoare, contribuabilului i se recomandă înlăturarea neajunsurilor, prin prezentarea Declarației/dării de seamă corectate, și/sau reflectarea corectă în documentele de evidență contabilă a faptelor economice, care să asigure raportarea conformă a obligațiilor fiscale. În cazul refuzului contribuabilului de a se conforma voluntar într-un termen rezonabil și/sau constatarea unor încălcări grave, Serviciul Fiscal de Stat își rezervă dreptul de a aplica alte măsuri de conformare.

Prin Ordinul dat s-au efectuat și multiple intervenții redacționale în Indicațiile metodice, astfel, pentru a lua cunoștință cu modifcările și completările operate, Ordinul poate fi accesat în Monitorul Oficial (Nr.240) din 23 septembrie 2020.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 23 septembrie 2020.


1 Criteriile de risc identificate de SFS:

1) lipsa activității de întreprinzător la data depunerii cererii privind solicitarea înregistrării ca contribuabil al TVA;

2) nu dispune de sediu sau sediul contribuabilului este adresă de domiciliu;

3) schimbarea cu 100% a componenței fondatorilor și/sau a conducătorului în ultimele 6 luni;

4) prezentarea neregulată/tardivă a dărilor de seamă fiscale;

5) prezentarea frecventă sau numeroasă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul anului de gestiune;

6) solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor și numărul de facturi fiscale utilizate în perioadele precedente;

7) desfășoară sau planifică a desfășura comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozit;

8) înregistrarea timp de 2 ani consecutivi a pierderilor fiscale;

9) achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor şi taxelor/admiterea restanțelor la buget, înregistrând livrări semnificative;

10) înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;

11) declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;

12) salariu mediu conform datelor declarate de contribuabil este inferior salariului mediu pe ramura respectivă/sau salariului minim garantat;

13) documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi în activitatea cărora au fost stabiliți posibili indici de infracțiune;

14) fondatorul/conducătorul contribuabilului este o persoană străină, în etate, este elev, student sau nu poate fi identificat/localizat (sunt reprezentate de alte persoane în baza procurii);

15) conducătorul sau fondatorii entității economice au figurat în calitate de conducători, fondatori la alte entităţi şi/ sau figurează drept conducători, fondatori la entitățile care: a) în activitatea cărora au fost identificați posibili indici a infracțiunilor economico-financiare; b) nu prezintă dări de seamă fiscale/nu prezintă documente solicitate prin citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat;

16) înregistrarea livrărilor/procurărilor de mărfuri și servicii de la furnizorii anterior anulați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA;

17) divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA, Declarațiile privind TVA depuse de beneficiarii/furnizorii agentului economic şi datele din declarațiile vamale;

18) admiterea încălcărilor repetate privind disciplina de casă;

19) contribuabilul dispune de restanțe la Bugetul Public Național, pentru o perioadă mai mare de 2 luni calendaristice;

20) recepționarea de către SFS a unor sesizări cu referire la posibilele încălcări admise de contribuabil, în scopul clarificării informației sesizate de către terți;

21) contribuabilul plătitor TVA nu declară livrări impozabile într-o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;

22) desfășurarea activității de întreprinzător fără a dispune de acte permisive prevăzute de legislație;

23) înregistrarea relațiilor interdependente cu furnizorii și/ sau beneficiarii;

24) efectuarea procurărilor de mărfuri/servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, pentru perioada ultimelor 12 luni consecutive, fără a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA.”

Potrivit Monitorului Oficial din 23 septembrie 2020, prin Ordinul nr. 479 din 16.09.2020 s-au modificat Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale aprobate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 388/2019.

Conform modificărilor, după finalizarea vizitei fiscale funcționarul fiscal perfectează Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat/Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor și Procesul - verbal de observare directă a activității contribuabilului.

În cadrul vizitei fiscale, se va examina perioada aferentă ultimelor 12 luni de activitate a contribuabilului, cu excepția cazurilor în care sunt necesare date/informații pentru perioade anterioare în scopul aprecierii modului de respectare a legislației fiscale, clarificării unor posibile semne de încălcare a actelor normative în vigoare. Dacă agentul economic în perioada de 12 luni de activitate a fost supus vizitei fiscale periodic de 2-3 ori, vizita fiscală urmează a fi efectuată pentru perioada de la ultima vizită fiscală.

Funcționarul fiscal este obligat să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, să popularizeze legislaţia fiscală, să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui. Totodată, pentru constatarea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului sau a altor informații relevante efectuării vizitei fiscale, funcționarul fiscal poate solicita în cadrul vizitei fiscale documente/date, explicații.

Un element important se caracterizează prin faptul că vizita fiscală se va putea efectua cu/(fără) acordul, în/(fără) prezența conducătorului, cu/(fără) participarea contabilului/contabilului-șef sau a persoanei împuternicite în conformitate cu prevederile art. 244 din Codul fiscal. În cazul efectuării vizitei fiscale în scopul monitorizării contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității, vizita fiscală se va efectua în prezența persoanei angajate a contribuabilului care este responsabilă de subdiviziunea monitorizată (vânzător, administrator etc).

La inițiativa SFS, vizita fiscală poate fi inițiată în cazul în care din analiza informației disponibile au fost stabilite cel puțin 3 criterii de risc din lista criteriilor de risc identificate de Serviciul Fiscal de Stat1.

În cazul stabilirii unor abateri de la prevederile legislației în vigoare, contribuabilului i se recomandă înlăturarea neajunsurilor, prin prezentarea Declarației/dării de seamă corectate, și/sau reflectarea corectă în documentele de evidență contabilă a faptelor economice, care să asigure raportarea conformă a obligațiilor fiscale. În cazul refuzului contribuabilului de a se conforma voluntar într-un termen rezonabil și/sau constatarea unor încălcări grave, Serviciul Fiscal de Stat își rezervă dreptul de a aplica alte măsuri de conformare.

Prin Ordinul dat s-au efectuat și multiple intervenții redacționale în Indicațiile metodice, astfel, pentru a lua cunoștință cu modifcările și completările operate, Ordinul poate fi accesat în Monitorul Oficial (Nr.240) din 23 septembrie 2020.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 23 septembrie 2020.


1 Criteriile de risc identificate de SFS:

1) lipsa activității de întreprinzător la data depunerii cererii privind solicitarea înregistrării ca contribuabil al TVA;

2) nu dispune de sediu sau sediul contribuabilului este adresă de domiciliu;

3) schimbarea cu 100% a componenței fondatorilor și/sau a conducătorului în ultimele 6 luni;

4) prezentarea neregulată/tardivă a dărilor de seamă fiscale;

5) prezentarea frecventă sau numeroasă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul anului de gestiune;

6) solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor și numărul de facturi fiscale utilizate în perioadele precedente;

7) desfășoară sau planifică a desfășura comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozit;

8) înregistrarea timp de 2 ani consecutivi a pierderilor fiscale;

9) achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor şi taxelor/admiterea restanțelor la buget, înregistrând livrări semnificative;

10) înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;

11) declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;

12) salariu mediu conform datelor declarate de contribuabil este inferior salariului mediu pe ramura respectivă/sau salariului minim garantat;

13) documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi în activitatea cărora au fost stabiliți posibili indici de infracțiune;

14) fondatorul/conducătorul contribuabilului este o persoană străină, în etate, este elev, student sau nu poate fi identificat/localizat (sunt reprezentate de alte persoane în baza procurii);

15) conducătorul sau fondatorii entității economice au figurat în calitate de conducători, fondatori la alte entităţi şi/ sau figurează drept conducători, fondatori la entitățile care: a) în activitatea cărora au fost identificați posibili indici a infracțiunilor economico-financiare; b) nu prezintă dări de seamă fiscale/nu prezintă documente solicitate prin citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat;

16) înregistrarea livrărilor/procurărilor de mărfuri și servicii de la furnizorii anterior anulați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA;

17) divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA, Declarațiile privind TVA depuse de beneficiarii/furnizorii agentului economic şi datele din declarațiile vamale;

18) admiterea încălcărilor repetate privind disciplina de casă;

19) contribuabilul dispune de restanțe la Bugetul Public Național, pentru o perioadă mai mare de 2 luni calendaristice;

20) recepționarea de către SFS a unor sesizări cu referire la posibilele încălcări admise de contribuabil, în scopul clarificării informației sesizate de către terți;

21) contribuabilul plătitor TVA nu declară livrări impozabile într-o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;

22) desfășurarea activității de întreprinzător fără a dispune de acte permisive prevăzute de legislație;

23) înregistrarea relațiilor interdependente cu furnizorii și/ sau beneficiarii;

24) efectuarea procurărilor de mărfuri/servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, pentru perioada ultimelor 12 luni consecutive, fără a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA.”

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...