37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Indemnizație pentru două zile libere acordate vaccinării anti-COVID-19

Indemnizație pentru două zile libere acordate vaccinării anti-COVID-19

09.11.2021831 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr.316 din 3 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.

Conform Hotărârii a fost aprobat Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației.

Principalele prevederi ale Regulamentului constau în:

1.Domeniului de aplicarea a acestui Regulament sunt supuși angajatorii care au acordat zile libere salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației prin vaccinare anti-COVID-19 (în continuare – vaccinare).

Pentru a crește numărul persoanelor vaccinate a fost stabilit numărul de zile libere acordate pentru vaccinare,care constituie două zile pentru administrarea fiecărei doze de vaccin. Numărul de doze necesare a fi administrate de către populație se stabilește de către autoritatea competentă pentru supravegherea sănătății publice.

2. Procedura de acordare a indemnizațiilor:

Potrivit prevederilor legale angajatorul, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, prezintă, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, solicitarea acordării din bugetul de stat a compensației.

Ulterior în baza datelor furnizate de angajator, sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică validează solicitarea și cuantumul indemnizației acordate angajatorului.

Responsabil de stabilirea structurii și a câmpurilor formularului de solicitare disponibil în ghișeul unic de raportare electronică este Serviciul Fiscal de Stat .

Cuantumul compensației pentru un salariat se calculează, în regim automatizat, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică, după formula:

Q = (Nrz * Sm/zi * 1,24), unde:

Q – cuantumul compensației per salariat;
Nrz – numărul zilelor libere acordate în luna respectivă de către angajator salariatului pentru administrarea tuturor dozelorde vaccin;
Sm/zi – cuantumul salariului mediu pe zi al unui salariat, calculat în modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, dar care nu poate fi mai mare de 450 de lei.

Cât despre declararea cuantumului intemnizației achitate, aceasta se declară de către angajator prin darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și reprezintă baza de calcul pentru impozitele aferente plăților salariale.

3. Controlul privind implementarea prezentului Regulament dar și controlul acordării zilelor libere pentru salariații beneficiari de compensație, angajați în cadrul unității aplicante, se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr.316 din 3 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.

Conform Hotărârii a fost aprobat Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației.

Principalele prevederi ale Regulamentului constau în:

1.Domeniului de aplicarea a acestui Regulament sunt supuși angajatorii care au acordat zile libere salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației prin vaccinare anti-COVID-19 (în continuare – vaccinare).

Pentru a crește numărul persoanelor vaccinate a fost stabilit numărul de zile libere acordate pentru vaccinare,care constituie două zile pentru administrarea fiecărei doze de vaccin. Numărul de doze necesare a fi administrate de către populație se stabilește de către autoritatea competentă pentru supravegherea sănătății publice.

2. Procedura de acordare a indemnizațiilor:

Potrivit prevederilor legale angajatorul, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, prezintă, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, solicitarea acordării din bugetul de stat a compensației.

Ulterior în baza datelor furnizate de angajator, sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică validează solicitarea și cuantumul indemnizației acordate angajatorului.

Responsabil de stabilirea structurii și a câmpurilor formularului de solicitare disponibil în ghișeul unic de raportare electronică este Serviciul Fiscal de Stat .

Cuantumul compensației pentru un salariat se calculează, în regim automatizat, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică, după formula:

Q = (Nrz * Sm/zi * 1,24), unde:

Q – cuantumul compensației per salariat;
Nrz – numărul zilelor libere acordate în luna respectivă de către angajator salariatului pentru administrarea tuturor dozelorde vaccin;
Sm/zi – cuantumul salariului mediu pe zi al unui salariat, calculat în modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, dar care nu poate fi mai mare de 450 de lei.

Cât despre declararea cuantumului intemnizației achitate, aceasta se declară de către angajator prin darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și reprezintă baza de calcul pentru impozitele aferente plăților salariale.

3. Controlul privind implementarea prezentului Regulament dar și controlul acordării zilelor libere pentru salariații beneficiari de compensație, angajați în cadrul unității aplicante, se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...