37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Indemnizația de maternitate: prevederi legale

Indemnizația de maternitate: prevederi legale

29.12.2021519 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Beneficiarii indemnizației de maternitate

Conform prevederilor legale asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă la termenul de 24 săptămîni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristice.

Indemnizaţia de maternitate se stabileşte, în cazul în care persoana asigurată pierde venitul asigurat pentru întreaga perioda a concediului medical la toate unitățile în care desfăşoară activităţi.

În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada concediului neplătit, în perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări servicii, în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului de la 3 la 4 ani sau din alte motive de lipsă de la lucru prevăzute de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data cînd asigurata/soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea. Totodată, pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia.

Actele necesare stabilirii indemnizației de maternitate

Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia la casă teritorială de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află angajatorul. Femeile asigurate și șomerele vor prezenta certificatul de concediu medical în original și buletinul de identitate în original şi în copie. Soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi vor prezenta suplimentar actelor anterior menționate certificatul de căsătorie în original şi în copie precum și declaraţia soţiei scrisă pe propria răspundere, că nu este angajată în cîmpul muncii, nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor de maternitate se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Cuantumul indemnizației de maternitate

Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100 % din baza de calcul. Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. Reamintim că cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2022 va constitui 9 900 lei,  fiind majorat cu 1 184 lei față de cel aprobat pentru anul curent - 8 716 lei.

Beneficiarii indemnizației de maternitate

Conform prevederilor legale asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă la termenul de 24 săptămîni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristice.

Indemnizaţia de maternitate se stabileşte, în cazul în care persoana asigurată pierde venitul asigurat pentru întreaga perioda a concediului medical la toate unitățile în care desfăşoară activităţi.

În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada concediului neplătit, în perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări servicii, în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului de la 3 la 4 ani sau din alte motive de lipsă de la lucru prevăzute de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data cînd asigurata/soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea. Totodată, pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia.

Actele necesare stabilirii indemnizației de maternitate

Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia la casă teritorială de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află angajatorul. Femeile asigurate și șomerele vor prezenta certificatul de concediu medical în original și buletinul de identitate în original şi în copie. Soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi vor prezenta suplimentar actelor anterior menționate certificatul de căsătorie în original şi în copie precum și declaraţia soţiei scrisă pe propria răspundere, că nu este angajată în cîmpul muncii, nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor de maternitate se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Cuantumul indemnizației de maternitate

Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100 % din baza de calcul. Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. Reamintim că cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2022 va constitui 9 900 lei,  fiind majorat cu 1 184 lei față de cel aprobat pentru anul curent - 8 716 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...