37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Încasări mai mari și mai multe facilități pentru operatorii economici

Încasări mai mari și mai multe facilități pentru operatorii economici

15.04.2019624 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Veniturile vamale, facilitarea comerțului internațional sau fluidizarea traficului sunt doar câteva dintre domeniile care continuă să înregistreze o dinamică pozitivă. Datele care confirmă această tendință au fost prezentate în cadrul unei ședințe de bilanț al activității Departamentului venituri și control vamal, convocată de Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

Amintim că, în primele trei luni ale acestui an, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat 4 mlrd 594 mil. lei, depășind cu 208,7 mil. de lei încasările pentru aceeași perioadă din anul precedent. În continuare, ponderea cea mai mare în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 70,7%, urmate de accize cu 21% și respectiv, taxele vamale care au o contribuție de 5,2%.

Cifrele sunt în creștere și în cazul exporturilor, valoarea cărora a crescut, în primul trimestru, cu 516,8 milioane lei, însumând peste 10,5 miliarde lei.

În același timp, deținătorii statutului de Exportator Aprobat au exportat, în perioada de referință, mărfuri în valoare de circa 2,2 miliarde lei. În acest context, amintim că statutul de Exportator Aprobat, îi exonerează pe titularii acestuia de obligativitatea obținerii certificatului de origine EUR-1, eliberarea căruia costă 6 euro. Totodată, datorită simplificărilor promovate de Serviciul Vamal, de acest statut pot beneficia și exportatorii sezonieri.

Cu referință la aceste date, Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a solicitat continuarea promovării acestui instrument, de rând cu AEO (Agent Economic Autorizat) și PVD (vămuirea la domiciliu), astfel încât tot mai mulți antreprenori să beneficieze de facilitățile oferite de aceste certificate.

Actualmente, sunt înregistrați 117 agenți economici autorizați, 27 de Exportatori Aprobați și 77 de antreprenori care au permisiunea vămuirii la domiciliu.

De curând, de simplificări beneficiază și transportatorii de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. Datorită aplicației TIR-EPD, lansate de Vamă în data de 18 martie curent, aceștia pot depune declarații electronice prealabile de tranzit, ceea ce le reduce semnificativ timpul de așteptare în vamă. Noua aplicație a fost oferită de AITA, fiind implementată cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

Tot cu sprijinul Programului USAID, instituția planifică implementarea unui sistem de programare a trecerii frontierei de către autocamioane, precum și lansarea Portalului Informațional Comercial (en. Trade Informational Portal) -  o platformă interactivă care va conține toate informațiile necesare unui agent economic implicat în comerțul extern.

Dezvoltarea sistemelor informatice va fi accelerată și de implementarea noii versiuni a softului aplicativ ”Asycuda World”, care va permite integrarea unor serii de module, printre care NCTS și Ghișeul Unic.

Un alt domeniu supus îmbunătățirii continue este cel privind originea mărfurilor. În acest sens, Serviciul Vamal a elaborat un Ghid privind examinarea dovezilor de origine preferențială, care, odată aprobat, va facilita obținerea scutirilor de taxe la importurile operate în baza Acordurilor de Liber Schimb.

De o procedură simplificată de certificare a originii mărfurilor vor beneficia și antreprenorii care livrează mărfuri în Norvegia și Elveția. Mai exact, aceștia vor putea să confirme originea mărfurilor doar în baza unei declarații, aplicată pe un document comercial. De această facilitate ar urma să beneficieze agenții economici care vor solicita includerea în Sistemul informațional al Exportatorilor Înregistrați (REX-System). Procedura de înregistrare urmează a fi elaborată, promovată și aprobată cel târziu până în anul 2020.

De rând cu demersurile de facilitare a comerțului, instituția este preocupată și de neadmiterea unor eventuale prejudicii la bugetul de stat. Printre cele mai mari riscuri atestate putem enumera diminuarea valorii mărfurilor importate, clasificarea eronată a mărfurilor sau folosirea abuzivă a facilităților oferite de regimurile suspensive precum cele de antrepozit vamal, admitere temporară, tranzit, perfecționare pasivă și activă.

În acest context, menționăm că, doar în primul trimestru al acestui an, în urma intervențiilor subdiviziunilor de valoare în vamă, au fost încasate suplimentar 107,2 milioane de lei. Totodată, instituția este axată pe extinderea metodelor de încercări ale Laboratorului Vamal, fapt ce va permite determinarea poziției tarifare pentru mai multe categorii de mărfuri.

Serviciul Vamal va continua să susțină mediul de afaceri și să faciliteze activitatea agenților economici de bună-credință, care se conformează legislației și nu admit încălcări.”, a precizat la acest subiect Vitalie Vrabie.

De asemenea, șeful Vămii a menționat necesitatea promovării, în continuare, a conceptului de control comun, astfel încât călătorii și transportatorii de mărfuri să traverseze mai rapid frontiera. Amintim că, instituția a venit anterior cu propunerea de a începe extinderea controlului comun cu postul vamal ”Tudora”, care dispune de infrastructura necesară în acest sens.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...