37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În prima lună a anului au fost constate 1093 încălcări de la prevederile legislației muncii

În prima lună a anului au fost constate 1093 încălcări de la prevederile legislației muncii

15.02.2023272 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2023, de către inspectorii de muncă au fost efectuate 209 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă.

Din numărul total de controale 61 au fost planificate (din care 59 în sectorul public și 2 în sectorul real). Controale inopinate au fost efectuate la 43 angajatori persoane juridice (din care 12 în sectorul public, 31 în sectorul real) și 1 față de angajator persoană fizică.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost constatate 1093 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 613 în domeniul raporturilor de muncă, și 480 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii cel mai frecvent comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, nerespectarea termenilor de plată a acestuia, admiterea lacunelor la încheierea contractelor individuale de muncă cu salariații, organizarea regimului de muncă și odihnă, la desfășurarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

Astfel, urmare a activității de inspecție a fost constatat, că 13 unități au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 345,3 mil lei față de 56 angajați. Inspectorii de muncă au înaintat prescripții de înlăturare a încălcărilor consemnate în procesele-verbale de control și au întocmit planuri de remediere, conform prevederilor capitolului V1 din Codul contravențional, stabilind termeni de lichidare a restanţelor salariale.

Sub aspectul realizării obiectivului intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” au fost efectuate controale inopinate la 3 angajatori persoane juridice, în cadrul cărora a fost demonstrat prin probe admiterea muncii nedeclarate față de 3 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. De către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere angajatorilor persoane juridice din cauza prestării de către lucrători a muncii fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...