37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   ”Bon de livrare” – noul formular se va aplica la deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică

”Bon de livrare” – noul formular se va aplica la deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică

30.07.2021445 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 30 iulie 2021, au fost publicat Ordinul nr. 85 din 25.06.2021 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015, prin care s-au operat următoarele modificări:

1. Pe parcursul textului și anexelor la Ordinul nr. 216/2015,

 • Denumirea subcontului de nivelul I 11423 „Accize la autoturisme” se expune în următoarea redacţie: „11423 „Accize la mijloacele de transport” ”.
 • Denumirea subcontului de nivelul II 114232 „Accize la autoturismele importate” se expune în următoarea
  redacţie: „114232 „Accize la mijloacele de transport importate” ”.

2. În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (anexa nr.1), la capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR” s-au efectuat următoarele modificări:

 • În descrierea subcontului de nivelul II 149600 “Venituri de la deplasarea activelor în cadrul autorității/ instituției bugetare”, se vor reflecta veniturile obţinute de la deplasarea activelor în cadrul aceleiași autorități/instituții bugetare (deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică ale aceleiași autorități publice locale, între grupele funcțiilor, între programe și între activități).
 • La subcontul de nivelul II 222990 „Servicii neatribuite altor alineate” se reflectă cheltuielile pentru alte tipuri de servicii care nu pot fi reflectate la subconturile (222910)-(222980), inclusiv serviciile de alimentare a copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ, precum şi a păturilor socialmente vulnerabile în cantinele de ajutor social, flori/cadouri care nu pot fi atribuite la grupa de conturi 339 „Alte materiale” și nu pot fi reflectate la subcontul 222920, precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază de contract.
 • La subcontul de nivelul II 289600 ”Cheltuieli privind deplasarea activelor în cadrul autorității/instituției bugetare” se vor reflecta cheltuielile privind deplasarea  activelor în cadrul aceleiași autorități/instituții bugetare (deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică ale aceleiași autorități publice locale, între grupele funcțiilor, între programe și între activități).
 • La grupa de conturi 336 „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou” se va ţine evidenţa materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou (hîrtie, plicuri, mărci, creioane, cerneală, peniţe, becuri electrice, produse pentru igienă etc.) utilizate pentru necesităţile curente ale instituţiei, precum şi inventarului gospodăresc, care nu poate fi atribuit la categoria mijloace fixe (grupa de conturi 316 „Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc”). ”

În Anexa nr.3 “Formularele de evidență contabilă”, a fost adăugat formularul nr. 35 “Bon de livrare”. Bonul de livrare formularul nr.35 se va utiliza la deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică, precum și la deplasarea activelor în cadrul aceleiași autorități/instituții bugetare, inclusiv la transmiterea activelor de la o persoană cu răspundere materială la alta.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 30 iulie 2021

Conform Monitorului Oficial din 30 iulie 2021, au fost publicat Ordinul nr. 85 din 25.06.2021 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015, prin care s-au operat următoarele modificări:

1. Pe parcursul textului și anexelor la Ordinul nr. 216/2015,

 • Denumirea subcontului de nivelul I 11423 „Accize la autoturisme” se expune în următoarea redacţie: „11423 „Accize la mijloacele de transport” ”.
 • Denumirea subcontului de nivelul II 114232 „Accize la autoturismele importate” se expune în următoarea
  redacţie: „114232 „Accize la mijloacele de transport importate” ”.

2. În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (anexa nr.1), la capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR” s-au efectuat următoarele modificări:

 • În descrierea subcontului de nivelul II 149600 “Venituri de la deplasarea activelor în cadrul autorității/ instituției bugetare”, se vor reflecta veniturile obţinute de la deplasarea activelor în cadrul aceleiași autorități/instituții bugetare (deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică ale aceleiași autorități publice locale, între grupele funcțiilor, între programe și între activități).
 • La subcontul de nivelul II 222990 „Servicii neatribuite altor alineate” se reflectă cheltuielile pentru alte tipuri de servicii care nu pot fi reflectate la subconturile (222910)-(222980), inclusiv serviciile de alimentare a copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ, precum şi a păturilor socialmente vulnerabile în cantinele de ajutor social, flori/cadouri care nu pot fi atribuite la grupa de conturi 339 „Alte materiale” și nu pot fi reflectate la subcontul 222920, precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază de contract.
 • La subcontul de nivelul II 289600 ”Cheltuieli privind deplasarea activelor în cadrul autorității/instituției bugetare” se vor reflecta cheltuielile privind deplasarea  activelor în cadrul aceleiași autorități/instituții bugetare (deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică ale aceleiași autorități publice locale, între grupele funcțiilor, între programe și între activități).
 • La grupa de conturi 336 „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou” se va ţine evidenţa materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou (hîrtie, plicuri, mărci, creioane, cerneală, peniţe, becuri electrice, produse pentru igienă etc.) utilizate pentru necesităţile curente ale instituţiei, precum şi inventarului gospodăresc, care nu poate fi atribuit la categoria mijloace fixe (grupa de conturi 316 „Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc”). ”

În Anexa nr.3 “Formularele de evidență contabilă”, a fost adăugat formularul nr. 35 “Bon de livrare”. Bonul de livrare formularul nr.35 se va utiliza la deplasarea activelor între instituțiile bugetare fără statut de persoană juridică, precum și la deplasarea activelor în cadrul aceleiași autorități/instituții bugetare, inclusiv la transmiterea activelor de la o persoană cu răspundere materială la alta.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 30 iulie 2021

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...