37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea privind comerțul interior – noi completări și modificări

Legea privind comerțul interior – noi completări și modificări

28.12.20201.264 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 25 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 225 din 04.12.2020 pentru modificarea unor acte normative, după cum urmează:

I. În Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior s-au efectuat următoarele modificări:

1. S-au adăugat în lege următoarele noțiuni:
cost de achiziție al produselor – preț de cumpărare a produselor, inclusiv costurile suportate pentru transportarea, încărcarea și descărcarea acestora, impozitele și taxele nerecuperabile, taxele vamale și costurile suportate pentru prelucrarea, sortarea, împachetarea stocurilor de produse în vederea aducerii lor în forma și la locul utilizării după destinație;
furnizor – persoană fizică sau juridică care, în baza unui contract încheiat în scris cu comerciantul, desfășoară activități de producție, de procesare sau de distribuție a produselor în vederea comercializării acestora;
reduceri comerciale – reduceri de la prețul de vânzare oferite comerciantului de către furnizor, înscrise în factura fiscală sau primite ulterior facturării (discount, rabat, bonus, retrobonus);
lanț alimentar scurt – lanț de aprovizionare cu produse alimentare fabricate și/sau procesate pe teritoriul Republicii Moldova;
dată-limită de consum – astfel cum este definită în Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
data durabilității minimale – astfel cum este definită în Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
acțiuni/activități de marketing și publicitate – complex de servicii care are drept scop promovarea unui produs;
servicii de logistică – activități de transportare, recepționare, depozitare, stocare și promovare a unor produse.”

2. S-au adăugat noi prevederi cu privire la relațiile contractuale dintre furnizor și comerciant, care vor intra în vigoare la 1 iulie 2021.

3. Lista activităţilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi de prestări de servicii conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2) a fost completată cu următoarele poziții:
„93.2 - Alte activități recreative și distractive
93.21 - Parcuri tematice (bâlciuri) și parcuri de distracții
93.29 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.”

Totodată menționăm că s-au efectuat și adăugări în textul anexei nr.2 „Notificare privind inițierea activității de comerț”.

II. În Codul Contravențional nr. 218/2008 s-au adăugăt prevederi noi cu privire la încălcarea regulilor de comerț, după cum urmează:

  • solicitarea de către comerciant a facturării/refacturării serviciilor şi/sau încasarea de la furnizor a plăților care nu sunt incluse în costul de achiziţie al produselor alimentare, cu excepția cazurilor admise de Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
  • încălcarea de către comerciant și/sau furnizor a interdicției privind returul de produse alimentare se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
  • încălcarea de către comerciant a normelor ce țin de obligativitatea distrugerii produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile, inclusiv a celor a căror valabilitate a expirat, se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
  • încălcarea de către comerciant și/sau furnizor a normelor stabilite privind cota de raft pentru fiecare categorie de produse alimentare provenite din lanțul alimentar scurt incluse în lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, aprobată de Guvern, se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (intră în vigoare la 1 iulie 2021)

Prezenta lege va intra în vigoare la data de 25 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor care au fost menționate că vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2021.

Guvernul, până la data de 1 iulie 2021, va aproba lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt care urmează a fi achiziționate de comerciant conform prevederilor art. 211 alin. (12) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.

Conform Monitorului Oficial din 25 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 225 din 04.12.2020 pentru modificarea unor acte normative, după cum urmează:

I. În Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior s-au efectuat următoarele modificări:

1. S-au adăugat în lege următoarele noțiuni:
cost de achiziție al produselor – preț de cumpărare a produselor, inclusiv costurile suportate pentru transportarea, încărcarea și descărcarea acestora, impozitele și taxele nerecuperabile, taxele vamale și costurile suportate pentru prelucrarea, sortarea, împachetarea stocurilor de produse în vederea aducerii lor în forma și la locul utilizării după destinație;
furnizorpersoană fizică sau juridică care, în baza unui contract încheiat în scris cu comerciantul, desfășoară activități de producție, de procesare sau de distribuție a produselor în vederea comercializării acestora;
reduceri comerciale – reduceri de la prețul de vânzare oferite comerciantului de către furnizor, înscrise în factura fiscală sau primite ulterior facturării (discount, rabat, bonus, retrobonus);
lanț alimentar scurt – lanț de aprovizionare cu produse alimentare fabricate și/sau procesate pe teritoriul Republicii Moldova;
dată-limită de consum – astfel cum este definită în Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
data durabilității minimale – astfel cum este definită în Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
acțiuni/activități de marketing și publicitate – complex de servicii care are drept scop promovarea unui produs;
servicii de logistică – activități de transportare, recepționare, depozitare, stocare și promovare a unor produse.”

2. S-au adăugat noi prevederi cu privire la relațiile contractuale dintre furnizor și comerciant, care vor intra în vigoare la 1 iulie 2021.

3. Lista activităţilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi de prestări de servicii conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2) a fost completată cu următoarele poziții:
„93.2 - Alte activități recreative și distractive
93.21 - Parcuri tematice (bâlciuri) și parcuri de distracții
93.29 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.”

Totodată menționăm că s-au efectuat și adăugări în textul anexei nr.2 „Notificare privind inițierea activității de comerț”.

II. În Codul Contravențional nr. 218/2008 s-au adăugăt prevederi noi cu privire la încălcarea regulilor de comerț, după cum urmează:

  • solicitarea de către comerciant a facturării/refacturării serviciilor şi/sau încasarea de la furnizor a plăților care nu sunt incluse în costul de achiziţie al produselor alimentare, cu excepția cazurilor admise de Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
  • încălcarea de către comerciant și/sau furnizor a interdicției privind returul de produse alimentare se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
  • încălcarea de către comerciant a normelor ce țin de obligativitatea distrugerii produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile, inclusiv a celor a căror valabilitate a expirat, se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
  • încălcarea de către comerciant și/sau furnizor a normelor stabilite privind cota de raft pentru fiecare categorie de produse alimentare provenite din lanțul alimentar scurt incluse în lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, aprobată de Guvern, se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (intră în vigoare la 1 iulie 2021)

Prezenta lege va intra în vigoare la data de 25 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor care au fost menționate că vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2021.

Guvernul, până la data de 1 iulie 2021, va aproba lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt care urmează a fi achiziționate de comerciant conform prevederilor art. 211 alin. (12) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...