37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   În Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget s-au efectuat modificări

În Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget s-au efectuat modificări

07.06.2021755 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 271 din 20.05.2021 cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014.

Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La capitolul VI (Administrarea soldurilor), după pct.331, se completează cu un punct nou 332 cu următorul conţinut:

332. În termen de pînă la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare, pentru clasificațiile economice 111121, 111130, 113161, 113171, 113220, 113240, 113611, 114426, 142216, se asigură identificarea și compensarea supraplății în contul stingerii restanței, pentru cazurile cînd în contul curent generalizat al contribuabilului se înregistrează:

a) sold pe Debit la plata de bază și sold pe Credit la majorare de întîrziere în valoarea supraplății la majorarea de întîrziere;

b) sold pe Credit la plata de bază și sold pe Debit la majorare de întîrziere în valoarea restanței la majorarea de întîrziere.

Compensarea periodică automatizată se efectuează pentru persoanele fizice (cetățeni) iar tranzacția este generată în cazul în care contribuabilul înregistrează sold Debitor și Creditor, conform condițiilor expuse la lit. a) și b), în cadrul unei clasificații economice și localități, o dată cu închiderea perioadei fiscale în SIA „Contul curent al contribuabilului”.”.

2) După capitolul X1 (Generarea Raportului CC01DP), Instrucţiunea se completează cu capitolul „X2. Generarea Rapoartelor CC01TR și CC02OR" cu următorul conţinut:

„Rapoartele CC01TR și CC02OR sunt destinate pentru utilizare de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat și oferă posibilitatea recalculării majorărilor de întîrziere (în pofida închiderii perioadei de raportare reglementate la Capitolul IV din Instrucțiune), pentru cazurile cînd intervine necesitatea restabilirii sumelor obligațiilor fiscale de la evidența specială, cu stingerea repetată prin scădere și luarea acestora la evidența specială.

Raportul CC01TR conține compartimentele reglementate la pct.51 din Instrucțiune și sunt aplicabile posibilitățile de selectare, generare și afișare expuse la punctele 53-55 din Instrucțiune.

 Raportul CC02OR conține compartimentele reglementate la pct.63 din Instrucțiune și sunt aplicabile posibilitățile de selectare, generare și afișare expuse la punctele 64-66 din Instrucțiune.”.

3) La Anexa nr.2 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, la codul tranzacției P301, sursa de informație se modifică după cum urmează:

document emis de altă autoritate”.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 4 iunie 2021, cu excepția pct. 1) care intră în vigoare la data de 1 august 2021.

Conform Monitorului Oficial din 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 271 din 20.05.2021 cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014.

Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La capitolul VI (Administrarea soldurilor), după pct.331, se completează cu un punct nou 332 cu următorul conţinut:

332. În termen de pînă la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare, pentru clasificațiile economice 111121, 111130, 113161, 113171, 113220, 113240, 113611, 114426, 142216, se asigură identificarea și compensarea supraplății în contul stingerii restanței, pentru cazurile cînd în contul curent generalizat al contribuabilului se înregistrează:

a) sold pe Debit la plata de bază și sold pe Credit la majorare de întîrziere în valoarea supraplății la majorarea de întîrziere;

b) sold pe Credit la plata de bază și sold pe Debit la majorare de întîrziere în valoarea restanței la majorarea de întîrziere.

Compensarea periodică automatizată se efectuează pentru persoanele fizice (cetățeni) iar tranzacția este generată în cazul în care contribuabilul înregistrează sold Debitor și Creditor, conform condițiilor expuse la lit. a) și b), în cadrul unei clasificații economice și localități, o dată cu închiderea perioadei fiscale în SIA „Contul curent al contribuabilului”.”.

2) După capitolul X1 (Generarea Raportului CC01DP), Instrucţiunea se completează cu capitolul „X2. Generarea Rapoartelor CC01TR și CC02OR" cu următorul conţinut:

„Rapoartele CC01TR și CC02OR sunt destinate pentru utilizare de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat și oferă posibilitatea recalculării majorărilor de întîrziere (în pofida închiderii perioadei de raportare reglementate la Capitolul IV din Instrucțiune), pentru cazurile cînd intervine necesitatea restabilirii sumelor obligațiilor fiscale de la evidența specială, cu stingerea repetată prin scădere și luarea acestora la evidența specială.

Raportul CC01TR conține compartimentele reglementate la pct.51 din Instrucțiune și sunt aplicabile posibilitățile de selectare, generare și afișare expuse la punctele 53-55 din Instrucțiune.

 Raportul CC02OR conține compartimentele reglementate la pct.63 din Instrucțiune și sunt aplicabile posibilitățile de selectare, generare și afișare expuse la punctele 64-66 din Instrucțiune.”.

3) La Anexa nr.2 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, la codul tranzacției P301, sursa de informație se modifică după cum urmează:

document emis de altă autoritate”.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 4 iunie 2021, cu excepția pct. 1) care intră în vigoare la data de 1 august 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...