37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   În formularele IALS21 și CET18 s-au operat modificări

În formularele IALS21 și CET18 s-au operat modificări

23.04.20211.313 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 23 aprilie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 63 din 20.04.2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor. Prezentul Ordin a fost elaborat în vederea aducerii în concordantă a prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și a altor acte normative, urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020.

I. Ordinul MF nr. 95/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitulul pe venit reținut din aceste plăți” și Modul de completare a acesteia se modifică după cum urmează:

1) La Anexa nr.1 (Forma IALS21):

 • coloana 10 se exlude cu renumerotarea coloanelor succesive;
 • după coloana 14 „Suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute în perioada de gestiune (lei)se introduce coloana 15 cu următorul cuprins: „Suma contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii”;
 • textul „(col.8+col.9+col.10+col.11+col.12+col.13)” din coloana 13 „Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală de gestiune (lei)” se substituie cu textul „(col.8+col.9+col.10+col.11+col.12)”;
 • textul „Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)” se substituie cu textul: „Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea majoră pentru soţ (soţie).

2) La Anexa nr.2 (Modul de completare a formei IALS 21):

 • indicatorul „în coloana 10” se exclude cu renumerotarea coloanelor succesive;
 • după textul „în coloana 14 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute în perioada fiscală de gestiune, permise spre deducere conform art.36 alin.(6) din Codul fiscal” se introduce textul „în coloana 15 – suma contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii reținute în perioada fiscală de gestiune, permise spre deducere conform art.36 alin.(7) din Codul fiscal”;
 • în propoziția după indicatorul „în coloana 16” textul „Coloanele 8-13” se substituie cu textul „Coloanele 8-12”.

II. Ordinul MF nr.150/2018 „Privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” se modifică după cum urmează:

1) La Anexa nr.1 (Formularul CET18):

 • La poziția D7, denumirea indicatorului va avea următorul cuprins:
  „Total scutiri ((D1 sau D2) + D4 + (D5+D6))”.

2) La Anexa nr.2 (Regulamentul privind modul de completare al formularului CET18):

 • punctul 28 va avea următorul cuprins:
  „28. Începând cu perioada fiscală de raportare 2021 poziția D3 nu se completează”;
 • la punctul 32, textul „(D1 sau D2) + (D3 sau D4) + (D5+D6)” se substituie cu textul „((D1 sau D2) + D4 + (D5+D6))”.

Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare a anului 2021.

Conform Monitorului Oficial din 23 aprilie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 63 din 20.04.2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor. Prezentul Ordin a fost elaborat în vederea aducerii în concordantă a prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și a altor acte normative, urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020.

I. Ordinul MF nr. 95/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitulul pe venit reținut din aceste plăți” și Modul de completare a acesteia se modifică după cum urmează:

1) La Anexa nr.1 (Forma IALS21):

 • coloana 10 se exlude cu renumerotarea coloanelor succesive;
 • după coloana 14 „Suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute în perioada de gestiune (lei)se introduce coloana 15 cu următorul cuprins: „Suma contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii”;
 • textul „(col.8+col.9+col.10+col.11+col.12+col.13)” din coloana 13 „Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală de gestiune (lei)” se substituie cu textul „(col.8+col.9+col.10+col.11+col.12)”;
 • textul „Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)” se substituie cu textul: „Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea majoră pentru soţ (soţie).

2) La Anexa nr.2 (Modul de completare a formei IALS 21):

 • indicatorul „în coloana 10” se exclude cu renumerotarea coloanelor succesive;
 • după textul „în coloana 14 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute în perioada fiscală de gestiune, permise spre deducere conform art.36 alin.(6) din Codul fiscal” se introduce textul „în coloana 15 – suma contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii reținute în perioada fiscală de gestiune, permise spre deducere conform art.36 alin.(7) din Codul fiscal”;
 • în propoziția după indicatorul „în coloana 16” textul „Coloanele 8-13” se substituie cu textul „Coloanele 8-12”.

II. Ordinul MF nr.150/2018 „Privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” se modifică după cum urmează:

1) La Anexa nr.1 (Formularul CET18):

 • La poziția D7, denumirea indicatorului va avea următorul cuprins:
  „Total scutiri ((D1 sau D2) + D4 + (D5+D6))”.

2) La Anexa nr.2 (Regulamentul privind modul de completare al formularului CET18):

 • punctul 28 va avea următorul cuprins:
  „28. Începând cu perioada fiscală de raportare 2021 poziția D3 nu se completează”;
 • la punctul 32, textul „(D1 sau D2) + (D3 sau D4) + (D5+D6)” se substituie cu textul „((D1 sau D2) + D4 + (D5+D6))”.

Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare a anului 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...