37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   În Codul muncii s-au aprobat modificări importante

În Codul muncii s-au aprobat modificări importante

31.07.202019.695 views

1

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 31 iulie 2020, au fost publicate Legea nr.114 din 09.07.2020 pentru modificarea unor acte normative și Legea nr.115 din 09.07.2020 pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

În conformitate cu Legea nr.114 din 09.07.2020, în Codul muncii s-au făcut următoarele modificări:

În perioada desfășurării negocierilor colective, reprezentanții salariaților care participă la acestea nu pot fi sancționați disciplinar, transferați la o altă muncă sau concediați, fără consultarea prealabilă a organelor sindicale care i-au împuternicit.

În ceea ce ține de informarea și consultarea salariaților, s-a stabilit că în toate cazurile, prevăzute de prezentul cod, în care angajatorul este obligat să consulte salariații/reprezentanții salariaților înainte de adoptarea unei decizii care afectează drepturile și interesele salariaților, angajatorul notifică organul sindical/reprezentanții salariaților și solicită opinia consultativă a acestora în formă scrisă. Termenul de prezentare a opiniei este de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării. În cazul neprezentării opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei consultative de către organul respectiv/ reprezentanții salariaților se prezumă.

De asemenea, prin Legea sus-menționată, articolul 87 din Codul muncii se prezintă în redacție nouă. Prezentul articol reglementează procedura solicitării opiniei consultative a organului sindical în cazul concedierii unor salariați.

Conform Legii nr.115 din 09.07.2020, în Codul muncii s-au făcut următoarele modificări:

Angajatorului i s-a introdus obligația să aprobe și/sau să modifice statele de personal ale unităţii în condițiile stabilite de prezentul Cod.

În Modul de desfășurare a negocierilor colective, s-au adăugat prevederile conform cărora dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna convenţiile colective în numele angajatorilor la nivel național, ramural sau teritorial aparține patronatelor corespunzătoare. În cazul în care, la nivel național, ramural sau teritorial, există mai multe patronate, se creează un organ reprezentativ unic pentru desfăşurarea negocierilor colective, pentru elaborarea proiectului convenţiei colective şi pentru încheierea acesteia. Constituirea organului reprezentativ se efectuează în baza principiului reprezentării proporţionale a patronatelor, în funcţie de numărul membrilor acestora. În lipsa unui acord privind crearea organului reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a le desfăşura va reveni patronatului care întruneşte cel mai mare număr de membri.

Transferul salariatului la o altă muncă, va putea fi făcut cu acordul scris al părților, în baza ordinului emis de către angajator. În acest fel, salariatul poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități, pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an. În caz de transfer în aceste condiții, angajatorul va păstra funcția salariatului deținută până la transfer.

Codul Muncii a fost completat cu trei articole noi:
- Articolul 1001. Program flexibil de muncă
- Articolul 179. Garanții și compensații acordate salariaților care îmbină munca cu studiile în cadrul programelor de doctorat și postdoctorat; și
- Articolul 1972. Garanții în cazul examenelor medicale periodice.

Prevederile sus-menționate vor intra în vigoare la data de 31.08.2020.

Conform Monitorului Oficial din 31 iulie 2020, au fost publicate Legea nr.114 din 09.07.2020 pentru modificarea unor acte normative și Legea nr.115 din 09.07.2020 pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

În conformitate cu Legea nr.114 din 09.07.2020, în Codul muncii s-au făcut următoarele modificări:

În perioada desfășurării negocierilor colective, reprezentanții salariaților care participă la acestea nu pot fi sancționați disciplinar, transferați la o altă muncă sau concediați, fără consultarea prealabilă a organelor sindicale care i-au împuternicit.

În ceea ce ține de informarea și consultarea salariaților, s-a stabilit că în toate cazurile, prevăzute de prezentul cod, în care angajatorul este obligat să consulte salariații/reprezentanții salariaților înainte de adoptarea unei decizii care afectează drepturile și interesele salariaților, angajatorul notifică organul sindical/reprezentanții salariaților și solicită opinia consultativă a acestora în formă scrisă. Termenul de prezentare a opiniei este de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării. În cazul neprezentării opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei consultative de către organul respectiv/ reprezentanții salariaților se prezumă.

De asemenea, prin Legea sus-menționată, articolul 87 din Codul muncii se prezintă în redacție nouă. Prezentul articol reglementează procedura solicitării opiniei consultative a organului sindical în cazul concedierii unor salariați.

Conform Legii nr.115 din 09.07.2020, în Codul muncii s-au făcut următoarele modificări:

Angajatorului i s-a introdus obligația să aprobe și/sau să modifice statele de personal ale unităţii în condițiile stabilite de prezentul Cod.

În Modul de desfășurare a negocierilor colective, s-au adăugat prevederile conform cărora dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna convenţiile colective în numele angajatorilor la nivel național, ramural sau teritorial aparține patronatelor corespunzătoare. În cazul în care, la nivel național, ramural sau teritorial, există mai multe patronate, se creează un organ reprezentativ unic pentru desfăşurarea negocierilor colective, pentru elaborarea proiectului convenţiei colective şi pentru încheierea acesteia. Constituirea organului reprezentativ se efectuează în baza principiului reprezentării proporţionale a patronatelor, în funcţie de numărul membrilor acestora. În lipsa unui acord privind crearea organului reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a le desfăşura va reveni patronatului care întruneşte cel mai mare număr de membri.

Transferul salariatului la o altă muncă, va putea fi făcut cu acordul scris al părților, în baza ordinului emis de către angajator.În acest fel, salariatul poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități, pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an. În caz de transfer în aceste condiții, angajatorul va păstra funcția salariatului deținută până la transfer.

Codul Muncii a fost completat cu trei articole noi:
- Articolul 1001. Program flexibil de muncă
- Articolul 179. Garanții și compensații acordate salariaților care îmbină munca cu studiile în cadrul programelor de doctorat și postdoctorat; și
- Articolul 1972. Garanții în cazul examenelor medicale periodice.

Prevederile sus-menționate vor intra în vigoare la data de 31.08.2020.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    Bună ziua, dacă am fost concediat anul trecut ,2019 , cu cercetare disciplinară , pot reveni la unitatea respectivă pt, angajarea,? Consider că mi sa făcut o nedreptate, ce trebuie sa fac?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...