37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În baza la ce criterii va fi efectuat controlul de stat în domeniul supravegherii tehnice

În baza la ce criterii va fi efectuat controlul de stat în domeniul supravegherii tehnice

16.05.2018821 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul supravegherii tehnice se va efectua de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în baza unor criterii selectate în funcție de subiectul și obiectul controlului, dar şi a raporturilor anterioare cu autoritățile. Prevederile sunt incluse în Metodologia propusă pentru consultări publice.

Astfel, se propune ca criteriile de risc utilizate în mod obligatoriu să fie următoarele:

1. domeniul şi/sau subdomeniul activității economice;
2. istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, cât şi cu prescripțiile Agenției;

Totodată, autoritățile propun stabilirea a câte două criterii de risc specifice, determinate de specificul domeniului de activitate al agentului economic, și anume:

  • siguranța obiectelor industriale periculoase:

a) tipul și categoria de pericol a obiectelor industriale periculoase deținute de persoană juridică supusă controlului;
b) gradul de uzură a utilajului.

  • construcții şi urbanism:

a) mărimea persoanelor/obiectelor supuse controlului (indicii cantitativi de activitate);
b) perioada de activitate a persoanelor/obiectelor supuse controlului în domeniul respectiv.

  • supravegherea pieței privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase:

a) gradul de risc pe care îl prezintă produsul;
b) rezultatele monitorizării grupelor de produse care țin de competența Agenției.

  • siguranța antiincendiară:

a) securitatea la incendiu;
b) categoria încăperilor şi clădirilor în funcție de pericol de explozie-incendiu şi de incendiu;
c) suprafața obiectivului.

  • protecția civilă:

a) starea protecției civile;
b) numărul de persoane antrenate în activitatea persoanelor/obiectelor supuse controlului.

  • geodezie şi cartografie:

a) volumul lucrărilor conform domeniului de activitate și suprafeței totale a obiectelor;
b) tipurile de lucrări executate în activitate geodezică și cartografică a întreprinderii.

Agenții economici vor fi evaluați pentru fiecare criterii, iar în funcție de numărul de puncte acumulate se va face clasamentul acestora. Subiecții cu cele mai multe puncte vor fi asociați cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuse controlului în mod prioritar. De asemenea, va fi elaborat un clasament separat pentru fiecare domeniu de control.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...