37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS – Încasările la BASS în anul 2023!

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS – Încasările la BASS în anul 2023!

03.01.2023600 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, că plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 2 ianuarie 2023, vor fi transferate la codurile IBAN indicate în anexa nr. 4 la Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2023, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 126 din 22 decembrie 2022 (Monitorul Oficial nr. 435-437 din 28.12.2022).  

Astfel, plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 2 ianuarie 2023 se transferă, după cum urmează:

 • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale transferă contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000.
 • Persoanele fizice, specificate la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, transferă contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu la codul IBAN - MD26TRGAAB12131001000000.
 • Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, specificaţi la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, transfera contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu la codul IBAN - MD26TRGAAB12131001000000.
 • Persoanele fizice, specificare la pct. 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale - titularii patentei de întreprinzător transferă contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii patentei de întreprinzător la codul IBAN - MD33TRGAAB12133001000000.
 • Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, specificaţi la pct. 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, transferă contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000.
 • Beneficiarii de lucrări specificaţi la pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, transferă contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000.
 • Majorările de întârziere (penalităţile) calculate pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se transferă la codul IBAN - MD61TRGAAB12141001000000.
 • Contribuţiile de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual de asigurare cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se transferă la codul IBAN MD78TRGAAB12132001000000.
 • Mijloacele încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară se transferă la codul IBAN - MD90TRGAAB14223701000000.
 • Amenzile şi sancţiunile contravenţionale aplicate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat pentru contravențiile prevăzute la art.263 alin. (2), 3011 alin. (3) din Codul contravențional se transferă la codul IBAN - MD07TRGAAB14315001000000.
 • Amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat aplicate de organele abilitate cu funcții de control aferente corectitudinii calculării și virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.se transferă la codul IBAN - MD08TRGAAB14343001000000.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...