37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

24.04.2019979 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 25 aprilie 2019 reprezintă termenul limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna martie 2019.

În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, toate categoriile de angajatori specificaţi în anexa menţionată supra şi persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiţi în funcţie în modul stabilit    de lege; executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de administrator în condiţiile legii; persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor au obligaţia şi urmează să achite, respectiv, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori şi contribuţiile individuale în termen de pînă la data de 25 aprilie curent inclusiv.

Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Calcularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termenele stabilite a contribuţiilor de asigurări sociale are ca scop descurajarea neconformării voluntare.

Casa Naţională de Asigurări Sociale contează pe conformarea voluntară la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi mulţumeşte anticipat tuturor plătitorilor pentru aportul adus în constituirea la timp a acumulărilor necesare bugetului asigurărilor sociale de stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...