37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția persoanelor juridice, care intenționează să exporte bunuri cu destinația de ajutor umanitar

În atenția persoanelor juridice, care intenționează să exporte bunuri cu destinația de ajutor umanitar

06.04.2022248 views Serviciul Vamal al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Vamal al Republicii Moldova, informează că întru aplicarea uniformă a procedurii vamale de scoatere a mărfurilor în calitate de ajutor umanitar de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, precum și în lipsa normelor juridice speciale care să reglementeze domeniul, se aplică normele generale de declarare și vămuire, cu respectarea măsurilor de politică economică stabilite de legislația în vigoare pentru tipul de marfă declarat.

În circumstanțele în care în Republica Moldova este declarată stare de urgență, în conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, aplicarea măsurilor de politică economică trebuie să fie respectate, ținând cont și de prevederile (restricțiile/prohibițiile) stabilite conform Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Astfel, se recomandă perfectarea declarației vamale în detaliu, cu atribuirea codului de scutire ”504” prevăzut în Anexa nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876). La depunerea declarației vamale în detaliu, donatorii de ajutoare umanitare (persoane juridice) vor prezenta organului vamal, în original,  scrisoarea de acordare a ajutorului umanitar cu indicarea costului total al donației, greutății lotului și a beneficiarului de ajutoare umanitare (destinatar).

Totodată, în vederea asigurării livrării neîntârziate a ajutorului umanitar în adresa beneficiarului, organul vamal va acorda prioritate declarațiilor vamale în detaliu de export a mărfurilor în calitate de ajutor umanitar.

În aceeași ordine de idei, reamintim că, prin Dispozițiile Comisiei Situații Excepționale au fost stabilite o serie de prevederi, de care necesită a fi ținut cont la scoaterea mărfurilor în calitate de ajutor umanitar de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, și anume:

  • În conformitate cu prevederile Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr. 2 din 25 februarie 2022, s-a decis că începând cu 01 martie 2022 pentru perioada stării de urgență se interzice exportul din Republica Moldova a grîului (poziția tarifară 1001) și zahărului (poziția tarifară 1701).
  • În conformitate cu prevederile Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr. 6 din 03 martie 2022, s-a decis că pe perioada stării de urgență se stabilesc condiții speciale de oferire a ajutoarelor umanitare de medicamente, consumabile și dispozitive medicale, către beneficiarii de ajutoare umanitare cu sediul în Ucraina și anume:
    1)Donatorii de ajutoare umanitare de medicamente, consumabile și dispozitive medicale pot fi doar persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;  
    2)Scoaterea din Republica Moldova a ajutoarelor umanitare de medicamente, consumabile și dispozitive medicale, inclusiv cele prevăzute în pct. 15 al Dispoziției nr.2 din 25 februarie 2022, se va face cu permisiunea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). 
  • În conformitate cu prevederile Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr. 9 din 10 martie 2022, s-a decis că în începând cu data de 12 martie 2022 și pe perioada stării de urgență, se interzice exportul din Republica Moldova a făinei de grâu sau de meslin (poziția tarifară 110100).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...