37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   În atenția persoanelor fizice ce transmit în posesie și/sau folosință proprietatea imobiliară

În atenția persoanelor fizice ce transmit în posesie și/sau folosință proprietatea imobiliară

16.12.20191.282 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial , prin Ordinul Nr. 566 din 09.12.2019 s-a modificat Ordinul SFS Nr. 622 din 13 noiembrie 2018 privind particularitățile administrării prevederilor
art.901 alin.(34) din Codul fiscal
. Modificările au fost făcute la anexele Ordinului, după cum urmează:

I) În Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 90alin. (34) din Codul fiscal (Anexa nr.1) s-au făcut următoarele modificări:

 1. La elementele obligatorii ce se conțin în Declarația-Cerere depusă pentru fiecare bun imobil separat, cele specificate mai jos, au fost modificate sub următoarea redacție:
  - Termenul contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare;
  - Date despre bunul imobil transmis în locaţiune, arendă, uzufruct (codul cadastral, suprafața m2/ha, adresa de amplasare și categoria bunului);
  - Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, zsufruct) a proprietății imobiliare (în monedă națională sau în valută) pentru perioada de referință (ziua/luna/anul).
 2. S-au adăugat următoarele aliniate:
  91. Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare constituie suma plății pentru perioada de referință asigurată lunar în termenul stabilit de art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.”;
  92. În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct) a proprietății imobiliare începe a produce efecte pe parcursul lunii, obligația aferentă impozitului pe venit urmează a fi calculată proporțional perioadei de locațiune.”
  131. În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp determinată, obligația de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu expirarea acestuia.
  În situația în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare se reziliază înainte de termenul prevăzut prin contract, locatorul urmează să informeze Serviciul Fiscal de Stat prin depunerea, în termen de 3 zile din data rezilierii contractului, a Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare.
  În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct) a proprietății imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp nedeterminată, obligația de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu prezentarea Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare.
  Dacă Declarația privind rezilierea contractului se prezintă cu depășirea termenului menționat, la calcularea obligației fiscale se va lua în considerație perioada de până la cea de a treia zi ce precedează ziua depunerii Declarației privind rezilierea contractului la Serviciul Fiscal de Stat.”

II) În Anxele 2,3 și 4, textele ”valoarea lunară a contractului” se substituie cu textul ”valoarea contractului pentru perioada de referință (zi/lună/an)”.

Alte modificări au avut caracter redacțional.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 13 decembrie 2019.

Conform Monitorului Oficial , prin Ordinul Nr. 566 din 09.12.2019 s-a modificat Ordinul SFS Nr. 622 din 13 noiembrie 2018 privind particularitățile administrării prevederilor
art.901 alin.(34) din Codul fiscal
. Modificările au fost făcute la anexele Ordinului, după cum urmează:

I) În Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 90alin. (34) din Codul fiscal (Anexa nr.1) s-au făcut următoarele modificări:

 1. La elementele obligatorii ce se conțin în Declarația-Cerere depusă pentru fiecare bun imobil separat, cele specificate mai jos, au fost modificate sub următoarea redacție:
  - Termenul contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare;
  - Date despre bunul imobil transmis în locaţiune, arendă, uzufruct (codul cadastral, suprafața m2/ha, adresa de amplasare și categoria bunului);
  - Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, zsufruct) a proprietății imobiliare (în monedă națională sau în valută) pentru perioada de referință (ziua/luna/anul).
 2. S-au adăugat următoarele aliniate:
  91. Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare constituie suma plății pentru perioada de referință asigurată lunar în termenul stabilit de art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.”;
  92. În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct) a proprietății imobiliare începe a produce efecte pe parcursul lunii, obligația aferentă impozitului pe venit urmează a fi calculată proporțional perioadei de locațiune.”
  131. În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp determinată, obligația de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu expirarea acestuia.
  În situația în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare se reziliază înainte de termenul prevăzut prin contract, locatorul urmează să informeze Serviciul Fiscal de Stat prin depunerea, în termen de 3 zile din data rezilierii contractului, a Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare.
  În cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct) a proprietății imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp nedeterminată, obligația de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu prezentarea Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare.
  Dacă Declarația privind rezilierea contractului se prezintă cu depășirea termenului menționat, la calcularea obligației fiscale se va lua în considerație perioada de până la cea de a treia zi ce precedează ziua depunerii Declarației privind rezilierea contractului la Serviciul Fiscal de Stat.”

II) În Anxele 2,3 și 4, textele ”valoarea lunară a contractului” se substituie cu textul ”valoarea contractului pentru perioada de referință (zi/lună/an)”.

Alte modificări au avut caracter redacțional.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 13 decembrie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...