37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția persoanelor fizice care introduc/intenționează să introducă în țară mijloace de transport cu numere străine

În atenția persoanelor fizice care introduc/intenționează să introducă în țară mijloace de transport cu numere străine

29.06.2022368 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Vamal al Republicii Moldova reamintește că, în situația când o persoană fizică rezidentă sau nerezidentă intră în Republica Moldova cu un mijloc de transport cu numere străine, acest fapt în termeni vamali este denumit ”declarare prin acțiune a mijlocului de transport”. 

Astfel, este important să cunoașteți că declararea prin acțiune este o formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scutește persoana fizică de completarea unor acte vamale, cu condiția prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto, acesta fiind înregistrat în sistemul informațional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acțiune, acte vamale nu se eliberează.

Cadrul legal actual care reglementează introducerea pe teritoriul țării a mijloacelor de transport străine, stabilește că persoanele fizice rezidente și nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul RM mijloace de transport cu numere străine, doar în cazul în care vor fi declarate prin acțiune şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu respectarea următoarelor condiții:

  • mijloacele de transport să se afle la evidență permanentă în alte state;
  • persoanele fizice rezidente să dețină în proprietate sau să aibă drept de folosință asupra mijloacelor de transport;
  • mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor şi al pasagerilor;
  • mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal până la expirarea termenului acordat.

Totodată, legea interzice vânzarea, donarea, punerea la dispoziția unei alte persoane (cu excepția rudelor de gradul I), transmiterea prin moștenire, oferirea spre închiriere/subînchiriere, darea în comodat sau gajarea autovehiculului declarat prin acțiune pe teritoriul Republicii Moldova.
Dreptul de aflare pe teritoriul țârii noastre pe un termen mai mare de 180 de zile îl au doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate și care dețin permis de conducere în țara în care își au domiciliul, cu condiția achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul țârii noastre.

De asemenea, persoanele fizice rezidente și cele nerezidente sunt obligate să scoată, în termen, de pe teritoriul vamal, mijloacele de transport declarate prin acțiune. În caz contrat, acestea vor fi sancționate contravențional, fără dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport în aceleași condiții (declarate prin acțiune).

În conformitate cu prevederile art. 287, pct. (17), Cod Contravențional al RM: ”Nerespectarea condițiilor de derulare a regimului vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport declarate prin acțiune, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova”.

De asemenea, în cazul în care autovehiculul nu a fost scos de pe teritoriul țării în termenul stabilit de legislație, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese), organul vamal va încasa drepturile de import.

Serviciul Vamal vă stă la dispoziție pentru orice detalii privind activitatea vamală, 24/24, la numărul de telefon: +373 22 788 888 (Centrul Unic de Apel).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...