37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției!

În atenția liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției!

19.01.2022276 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte unele aspecte privind calcularea, achitarea şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente liber-profesioniştilor ce practică activitate în sectorul justiţiei.

Liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției este persoană care are înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator.

Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției după înregistrarea activităţii în conformitate cu legile speciale, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică. 

Potrivit pct. 1.6din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6, achită contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) din Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) este stabilită în mărime de 24255 de lei, respectiv, suma taxei lunare constituie 2021.25 lei.

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii potrivit art.5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 489/1999, se efectuează lunar prin prezentarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), indiferent de faptul dacă posedă sau nu posedă calitatea de angajator.

Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției pe perioada concediului medical, consemnată prin certificat de concediu medical, nu declară şi nu achită contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă fixă.

În Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma IPC21) perioada incapacităţii de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, care se plătesc din mijloacele liber-profesionistului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă se reflectă cu categoria persoanei asigurate „15311 - indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele angajatorului". Zilele de incapacitate temporară de muncă plătite din contul bugetului asigurărilor sociale de stat nu se declară.

În această ordine de idei, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției urmează să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat şi să prezinte Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma IPC21) pentru luna decembrie 2021 până la data de 25 ianuarie 2022, inclusiv. Achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în sumă fixă se efectuează la codul economic „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu". 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...