37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare!

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare!

12.03.2019873 views SFS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 25 martie 2019 survine termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare, aferent perioadei fiscale a anului 2018, pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobândite DUPĂ 30 iunie 2018.

Totodată, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întîrziere se va aplica penalitate de 0,0329% per zi.

NOTĂ: Obligația de achitare a acestui tip de impozit revine persoanelor juridice și/sau celor fizice, proprietari ai bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri) sau posesori ai acestora, în condițiile stipulate de prevederile art. 277 alin. (1) lit. b) – f) din Codul fiscal, după cum urmează:

    - arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

    - deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

    - arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

    - locatarii bunurilor imobiliare

    – în cazul contractului de leasing financiar;

    - arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...