37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția contribuabililor persoane fizice care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar

În atenția contribuabililor persoane fizice care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar

20.10.2021414 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 iunie 2021 a expirat termenul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni subiecți ai impunerii, existente și/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului curent.

În context, îndemnăm contribuabilii persoane fizice-cetățeni care din anumite motive nu au achitat în termenul stabilit impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, să se adreseze la Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriei în raza de administrare a căreia sunt amplasate bunurile imobiliare pentru eliberarea avizului de plată corespunzător situației la ziua eliberării sau la Direcția deservire fiscală în raza de administrare pentru a primi informația privind suma restantă și contul la care urmează a fi achitată aceasta.

În caz de neconformare la prevederile legislației fiscale în vigoare, autoritatea fiscală națională își rezervă dreptul de a demara acțiuni de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar.
Precizăm că, obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Bunurile imobiliare precum și terenurile evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se impozitează în conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal, iar bunurile imobiliare, inclusive terenurile neevaluate - potrivit prevederilor Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...