37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția contribuabililor care au obligația prezentării declarațiilor fiscale

În atenția contribuabililor care au obligația prezentării declarațiilor fiscale

09.02.2023475 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Vă reamintim că, declarațiile fiscale aferente perioadelor fiscale începând cu 01 ianuarie 2023 se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronică, trebuie să dețineți semnătură electronicăsau mobilă emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu.
În acest sens, recomandăm tuturor contribuabililor care au obligația de a prezenta declarații fiscale și nu dețin la moment semnătura electronică sau mobilă, să demareze procesul de solicitare și obținere a acesteia de la prestatorii respectivului serviciu.

Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
Semnătura electronică poate fi obținută aplicând pe următorul link.
Ghiduri video de utilizare a semnăturii electronice pot fi consultate aici.
Telefon de contact: 022 822 222, e-mail: pki@ion.dormencu@sfs.md

I.M. Orange Moldova S.A.
Serviciul semnătura mobilă poate fi activat prin depunerea unei cereri la unul din magazinele prestatorului.

Activarea serviciului Semnătura Mobilă este gratuită și se achită doar la utilizare. Prețul standard al unei semnături constituie 3 lei.

Toată informația aferentă semnăturii mobile, inclusiv instrucțiuni de utilizare, poate fi consultată pe pagina-web a prestatorului la următorul link.

I.M. Moldcell S.A.

Serviciul semnătura mobilă poate fi activat prin formarea codului *222*5#ok de pe dispozitivul Dvs mobil și alegerea unui pachet din cele oferite de prestator.

Toată informația aferentă semnăturii mobile poate fi consultată pe pagina-web a prestatorului la următorul link.

I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”
Semnătura electronică poate fi obținută aplicând pe următorul link.
Ghidul de utilizare a semnăturii electronice poate fi consultat aici.
Telefon de contact: 022 820 911, e-mail: semnatura@semnatura.md

I.P. Agenția Servicii Publice

Buletinul de identitate electronic este actul de identitate de uz intern și care conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice, care se introduc în mediul de stocare electronică a datelor.

Certificatele cheilor publice sunt valabile pe un termen de 2 ani, iar la expirarea acestui termen, la cererea titularului buletinului de identitate electronic valabil, se eliberează certificate noi conform tarifului stabilit.

Pentru mai multe detalii, recomandăm accesarea paginii-web oficiale a prestatorului, la următorul link.

Tutorial video privind semnătura digitală

După obținerea semnăturii electronice urmează să vă autentificați prin intermediul site-ului www.sfs.md în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului pentru a putea prezenta declarațiile fiscale în mod electronic.

Pentru obținerea suportului privind autentificarea în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” sau prezentarea declarațiilor fiscale puteți să contactați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon 0 8000 1525(apel gratuit) sau să vă adresați la Direcția de deservire fiscală din raza de deservire.

Informația detaliată privind pașii care urmează să îi parcurgeți în vederea depunerii declarațiilor fiscale în mod electronic poate fi consultată pe pagina-web oficială a SFS, la următorul link.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...