37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția beneficiarilor de indemnizație lunară pentru creșterea copilului

În atenția beneficiarilor de indemnizație lunară pentru creșterea copilului

15.04.2024144 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu 01.01.2024 indemnizația lunară pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani se acordă de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei asigurate conform opțiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de acordare a indemnizației menționate aceasta se acordă tatălui asigurat, în baza datelor disponibile în resursele informaționale de stat, consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate.

Opţiunea stabilită din oficiu poate fi modificată o singură dată, la cererea beneficiarului, depusă în mod electronic sau pe suport de hârtie la casa teritorială de asigurări sociale, până la data împlinirii vârstei de un an a copilului.

Astfel, pentru modificarea opțiunii a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, stabilită din oficiu, beneficiarul poate depune cererea în acest sens la casa teritorială de asigurări sociale sau prin intermediul serviciului electronic ”e-Cerere Indemnizații Familiilor cu copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md), compartimentul ”Servicii electronice prestate de CNAS” (link-ul aici).

Cererea electronică se depune de către beneficiar prin introducerea IDNP-lui beneficiarului, IDNP-lui copilului și alegerea una din următoarele opțiuni:

  • pentru o perioadă de 24 luni;
  • pentru o perioadă de 12 luni.

În cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform opţiunii pentru o perioadă de 24 luni, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei cuantumul constituie 60% din baza de calcul, dar nu mai puţin decât cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (1480 lei), iar pentru următoarele 12 luni cuantumul indemnizației constituie 30% din baza de calcul pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei).

În cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform opţiunii pentru o perioadă de 12 luni, cuantumul indemnizaţiei constituie 90% din baza de calcul pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (2220 lei), pentru 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...