37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția agenților economici

În atenția agenților economici

04.01.2023633 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu 1 ianuarie 2023, au intrat în vigoare noile prevederi prin care Nomenclatura Combinată a mărfurilor Republicii Moldova este racordată la ediția a VII-a a Sistemului Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor.

Modificările aduse Sistemului armonizat includ, de exemplu, noi subcapitole adaptate noilor fluxuri de produse, progreselor tehnologice și aspectelor sociale și de mediu, cum ar fi:

  • 2404 noi produse pe bază de tutun și nicotină
  • 3827 amestecuri care conțin derivați halogenați ai metanului, etanului sau propanului
  • 8485 mașini pentru fabricarea aditivă
  • 8524 module de afișare cu ecran plat
  • 8549 deșeuri și resturi electrice și electronice
  • 8806 aeronave fără pilot la bord (drone)
  • 8807 părți ale aparatelor de la pozițiile 8801, 8802 sau 8806.

În acest sens, în vederea respectării cadrului legal referitor la clasificarea mărfurilor în cadrul procedurilor de vămuire, îndemnăm consultarea și aplicarea noilor prevederi legale. 

De menționat, că la data de 30.12.2022 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 445-455 (8489-8499) din 30.12.2022 Legea nr. 341 din 15.12.2022 pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. 

Totodată, amintim despre posibilitatea persoanelor interesate în cadrul unei operațiuni de import/export preconizată, de a solicita Serviciului Vamal emiterea unei decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor în conformitate cu Ordinul Serviciului Vamal nr. 296-O/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor (Monitorul Oficial nr. 347-352 din 07.10.2016). Acest fapt facilitează operațiunea de import-export în măsura acțiunilor întreprinse în vederea verificării corectitudinii clasificării mărfurilor, ce oferă o previzibilitate agentului economic cu referire la măsurile tarifare și netarifare aplicate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...