37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția agenților economici și transportatorilor

În atenția agenților economici și transportatorilor

08.12.2023158 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Vamal informează că, a extins până pe 31 decembrie 2023 respectarea obligatorie a itinerariilor de tranzit stabilite prin Ordinul Serviciului Vamal nr.401-O/ 2023, elaborat în scopul stabilirii măsurilor de gestionare a fluxului de mijloace de transport, în temeiul pct. 14 al Dispoziției nr. 26 din 14 iunie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Astfel, pentru transportul mărfurilor de la pozițiile tarifare: 1001 – grâu, 1005 – porumb, 1206 – semințe de floarea  soarelui, cu excepția celor ambalate pentru vânzarea cu amănuntul, aflate în regim de tranzit internațional, se stabilește în perioada de 08-31 decembrie 2023, următoarele itinerarii de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova: de la postul vamal Criva 1 ( PVFI, rutier, cod 1030) spre postul vamal Costești (PVFI, rutier, cod 1010); de la postul vamal Tudora (PVFI, rutier, cod 2050) și postul vamal Giurgiulești 2 (PVFI, rutier, cod 3030) spre Postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier, cod 3020).

În cazul supraîncărcării posturilor vamale deschise traficului internațional pe segmentul moldo-român, șeful postului vamal respectiv sau în absența acestuia, responsabilul de tură, va informa posturile vamale de frontieră prin intermediul mesageriei din Sistemul Informațional al Serviciului Vamal ”ASYCUDA WORLD” despre suspendarea temporară a deschiderii operațiunilor de tranzit internațional (procedura T1, procedura TIR) către postul respectiv. 

După comunicarea suspendării temporare a deschiderii operațiunilor de tranzit în posturile vamale de frontieră, vor informa brokerii vamali/transportatorii despre necesitatea selectării unui alt itinerariu decât posturile vamale suprasolicitate, iar în cazul înregistrării declarațiilor vamale de tranzit sau deschiderii carnetului TIR vor selecta un alt post vamal de destinație.

În cazul prezentării mijloacelor de transport la alt post vamal de destinație decât postul vamal indicat în declarația vamală de tranzit T1/Carnet TIR, cu excepția unor incidente în cadrul procedurii de tranzit, cererea de modificare a postului vamal de destinație (redirecționare) spre alt post vamal nu va fi acceptată, titularul regimului fiind informat despre obligativitatea prezentării mărfurilor la postul vamal de destinație indicat în declarația vamală/carnet TIR. În același timp, funcționarii din cadrul postului vamal vor depune o sesizare privind examinarea cazului privind posibila încălcare a regulilor vamale sau după caz, și vor întocmi procesul verbal cu privire la contravenție în modul stabilit. Totodată, în cazul neconformării de către transportator a obligațiunii de prezentare a mijloacelor de transport către postul vamal de destinație, funcționarul vamal va sesiza suportul secției echipe mobile în vederea însoțirii mijloacelor de transport la postul vamal de destinație indicat în declarația de tranzit/Carnet TIR.

Prin actul administrativ emis de către Serviciul Vamal se interzice ieșirea prin postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier, 3020) a mijloacelor de transport fără marfă implicate în transportul internațional, inclusiv remorci, semiremorci, cisterne, containere, cu excepția mijloacelor de transport de tip termos/refrigeratoare fără marfă.

Acțiunile expuse supra sunt stabilite în scopul repartizării conforme a volumului de camioane și reducerii rândurilor în cele mai solicitate posturi actualmente, pornind de la dialogul cu partea română și de la analiza circumstanțelor per moment.

Acțiunile indicate în Ordinul Serviciului Vamal nr.401-O din 26.10.2023, sunt condiționate de necesitatea stabilirii unor măsuri de gestionare a fluxului de mijloace de transport, inclusiv stabilirea unor itinerare de tranzit, ținând cont de infrastructura posturilor vamale, drumurilor de acces structurate pe două benzi de circulație, inclusiv lucrările de reconstrucție și extindere a postului vamal Sculeni din Republica Moldova și biroului vamal Sculeni din România, având în vedere blocajele operaționale formate și necesitatea întreprinderii măsurilor urgente în vederea decongestionării posturilor vamale de frontieră.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...