37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Impozitul unic al rezidenților parcurilor IT: noi prevederi propuse spre consultare

Impozitul unic al rezidenților parcurilor IT: noi prevederi propuse spre consultare

12.04.2022556 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației a fost plasat pentru consultare publică.

Proiectul ordinului nominalizat a fost elaborat în scopul ajustării noțiunilor utilizate în textul Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017, la cele expuse în Codul fiscal, precum și în vederea corelării modificărilor operate prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative, în partea ce ține de regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației.

În acest context, prin Legea nr.204/2021 au fost operate unele modificări ce au menirea de a concretiza prevederile normelor aferente obiectului impunerii cu impozitul unic, precum și a modului de stabilire a formulei de calcul a activității principale a rezidenților parcurilor pentru tehnologii informaționale în scopul aplicării regimului fiscal special de impozitare.

Data limită pentru comentarii : 17.04.2022

Persoana responsabilă:
Trocin Irina (Inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor)
Tel .  022 823 438/ Email : irina.trocin@sfs.md

Proiectul ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației a fost plasat pentru consultare publică.

Proiectul ordinului nominalizat a fost elaborat în scopul ajustării noțiunilor utilizate în textul Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017, la cele expuse în Codul fiscal, precum și în vederea corelării modificărilor operate prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative, în partea ce ține de regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației.

În acest context, prin Legea nr.204/2021 au fost operate unele modificări ce au menirea de a concretiza prevederile normelor aferente obiectului impunerii cu impozitul unic, precum și a modului de stabilire a formulei de calcul a activității principale a rezidenților parcurilor pentru tehnologii informaționale în scopul aplicării regimului fiscal special de impozitare.

Data limită pentru comentarii : 17.04.2022

Persoana responsabilă:
Trocin Irina (Inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor)
Tel .  022 823 438/ Email : irina.trocin@sfs.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...