37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Impozitarea veniturilor nerezidenților: completări propuse în politica bugetar-fiscală 2025

Impozitarea veniturilor nerezidenților: completări propuse în politica bugetar-fiscală 2025

10.06.2024108 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Veniturile obținute din darea în locațiune, sublocațiunea a proprietății de către o persoană fizică nerezidentă unei persoane fizice rezidente ar putea fi impozitate în mărimea de 12% din valoarea lunară a contractului.

Proiectul policitii fiscale și vamale 2025 elaborat de Ministerul Fiananțelor prevede ajustarea articolului 74 din Codul fiscal în scopul simplificării procesului de administrare a veniturilor obținute de la darea în locațiune, sublocațiune, etc., de către nerezidenți la persoanele fizice rezidente.

Astfel, articolul 74 din Codul fiscal urmează a fi completat cu un nou alineat (11) conform căruia, prin derogare de la prevederile alin.(1) art.74 din Codul fiscal, veniturile nerezidențelor specificate la art.71 alin.(1) lit.k) și k1)* obținute de la persoane altele decît cele menţionate la art.90 urmează a fi supuse impozitului pe venit în mărimea de 12% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate vor fi obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se va achita lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Dacă data încheierii contractului se efectuează după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.

În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.

Alte modificări se referă la abrogarea prevederilor ce vizează obligația nerezidenților de a informa subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova despre activitatea lor în termen de 15 zile de la data sosirii în Republica Moldova. (alin. (3) art.74 din Codul fiscal)


* Articolul 71. Veniturile nerezidenților obținute din Republica Moldova
(1) Venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră:
k) veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea, sublocațiunea, superficia sau din uzufructul proprietății aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
k1) veniturile din operațiunile de leasing, închirierea, locațiunea, sublocațiunea sau din uzufructul navelor maritime, al aeronavelor și/sau al mijloacelor de transport feroviar ori rutier, inclusiv al celor exploatate în trafic internațional, precum și al proprietăților mobiliare ce țin de exploatarea acestora;

Veniturile obținute din darea în locațiune, sublocațiunea a proprietății de către o persoană fizică nerezidentă unei persoane fizice rezidente ar putea fi impozitate în mărimea de 12% din valoarea lunară a contractului.

Proiectul policitii fiscale și vamale 2025 elaborat de Ministerul Fiananțelor prevede ajustarea articolului 74 din Codul fiscal în scopul simplificării procesului de administrare a veniturilor obținute de la darea în locațiune, sublocațiune, etc., de către nerezidenți la persoanele fizice rezidente.

Astfel, articolul 74 din Codul fiscal urmează a fi completat cu un nou alineat (11) conform căruia, prin derogare de la prevederile alin.(1) art.74 din Codul fiscal, veniturile nerezidențelor specificate la art.71 alin.(1) lit.k) și k1)* obținute de la persoane altele decît cele menţionate la art.90 urmează a fi supuse impozitului pe venit în mărimea de 12% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate vor fi obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se va achita lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Dacă data încheierii contractului se efectuează după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.

În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.

Alte modificări se referă la abrogarea prevederilor ce vizează obligația nerezidenților de a informa subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova despre activitatea lor în termen de 15 zile de la data sosirii în Republica Moldova. (alin. (3) art.74 din Codul fiscal)


* Articolul 71. Veniturile nerezidenților obținute din Republica Moldova
(1) Venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră:
k) veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea, sublocațiunea, superficia sau din uzufructul proprietății aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
k1) veniturile din operațiunile de leasing, închirierea, locațiunea, sublocațiunea sau din uzufructul navelor maritime, al aeronavelor și/sau al mijloacelor de transport feroviar ori rutier, inclusiv al celor exploatate în trafic internațional, precum și al proprietăților mobiliare ce țin de exploatarea acestora;

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...