37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Impozitarea nerezidenților – principalele modificări efectuate în Codul fiscal

Impozitarea nerezidenților – principalele modificări efectuate în Codul fiscal

24.02.20231.226 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare modificări la Codul fiscal privind sistemul de impozitare a veniturilor nerezidenților, aprobate prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 .

Nerezidenții care obțin venituri impozabile din Republica Moldova au obligația de a plăti impozit determinat conform modului stabilit în capitolul 11. Conform prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul fiscal (CF), se permite deducerea numai a cheltuielilor care vizează direct veniturile menționate supuse impunerii în Republica Moldova.

Concomitent, potrivit modificărilor operate la art. 71 din CF se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova:

a) veniturile din comercializarea mărfurilor;

b) veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanțe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora;

b1) alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în prezentul articol;

c) veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute de către persoanele fizice nerezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, determinate conform art. 40 alin. (7), aferente activelor de capital specificate la art. 39, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova;

d) veniturile obținute de persoanele juridice nerezidente, sub formă de creștere de capital, determinate conform art. 40 alin. (1)–(4), din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art. 39, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova;

e) dividendele, inclusiv cele sub formă de acțiuni sau titluri de proprietate plătite de un rezident;

f) dobânzile plătite de un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

g) veniturile din cesiunea drepturilor de creanță de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

h) veniturile din amenzi și penalități pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor contractuale, inclusiv în baza contractelor de executare a lucrărilor (prestare a serviciilor) și/sau conform contractelor de comerț extern de livrare a mărfurilor plătite de un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

j) royalty (redevențele) obținute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

k) veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea, sublocațiunea, superficia sau din uzufructul proprietății aflate pe teritoriul Republicii Moldova;

k1) veniturile din operațiunile de leasing, închirierea, locațiunea, sublocațiunea sau din uzufructul navelor maritime, al aeronavelor și/sau al mijloacelor de transport feroviar ori rutier, inclusiv al celor exploatate în trafic internațional, precum și al proprietăților mobiliare ce țin de exploatarea acestora;

l) veniturile din primele pe baza contractelor de asigurare și reasigurare colectate de la un rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

m) veniturile din prestarea serviciilor de transport, cu excepția cazurilor în care transportul se efectuează numai între puncte situate în afara teritoriului Republicii Moldova;

n) veniturile primite de persoane fizice nerezidente din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile și/sau alte plăți primite de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, indiferent de locul exercitării efective a acestor activități;

o) veniturile sub formă de facilități, specificate la art. 19, acordate persoanelor fizice nerezidente de un angajator rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

p) anuitățile plătite de fondurile de pensii facultative rezidente;

q) veniturile obținute de către oamenii de artă, cum ar fi artiștii de teatru, de circ, de cinema, de radio, de televiziune, muzicienii și artiștii plastici sau sportivii, indiferent de faptul în adresa cărei persoane se efectuează plățile aferente acestui venit, ca urmare a activității acestora desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova;

r) veniturile obținute din prestarea serviciilor profesionale, din activități sportive și de divertisment, precum și din alte servicii decât cele prevăzute la lit. q) prestate pe teritoriul Republicii Moldova;

s) veniturile din premiile acordate la concursuri desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova;

t) comisioanele din activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova, primite de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea comisioane sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

t1) câștigurile de la jocuri de noroc și de la campanii promoționale, obținute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă acestea sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

u) veniturile obținute din plățile la lichidarea unui rezident. Venitul realizat din lichidarea unui rezident reprezintă suma excedentului plăților la lichidare în formă monetară sau nemonetară care depășește aportul (cota de participație) la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

Ca urmare a modificărilor efectuate unele surse de venit ale nerezidentului sunt recunoscute ca fiind obținute din RM cu condiția că provin din activități desfășurate fizic pe teritoriul RM (lit. b1), q), r), s), t), t1)).

O altă modificare ține de abrogarea art. 72 din Codul fiscal, ce conținea prevederi referitoare la venitul obținut peste hotarele Republicii Moldova.

Cât privește modificările operate la art. 73 alin.(1) și (3) după textul „specificate la art. 71,” a fost introdus textul „cu excepția celor de la alin.(1) lit. a). Astfel, noile prevederi stipulează că venitul persoanelor juridice nerezidente (alin.(1) art. 73 din CF) și persoanelor fizice nerezidente (alin.(3) art. 73 din CF) din comercializarea mărfurilor nu se recunoaște ca venit al nerezidentului obținut din RM. Corespunzător, entitatea plătitoare din RM pentru livrarea de marfă către un nerezident nu are obligația de a reține impozit pe venit la sursa de plată.

Prin modificările operate în art. 74 alin. (2) venitul obținut din comercializarea mărfurilor (art.71 lit. a) a fost exclus din lista surselor de venit primite de nerezident de la o persoană fizică cetățean aferente cărora nerezidentul are obligația de sine stătător să declare și să achite impozitul pe venit.

Cu privire la nerezidenții care desfășoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanță permanent (art. 75 din CF), a fost exclus dreptul la deducere a cheltuielilor administrative, conform prevederilor standardelor naţionale de contabilitate sau ale IFRS, suportate de nerezidenţi şi înregistrate de reprezentanţa permanentă, care sînt deductibile în limita a 10% din salariul calculat al angajaţilor acestei reprezentanţe permanente.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare modificări la Codul fiscal privind sistemul de impozitare a veniturilor nerezidenților, aprobate prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 .

Nerezidenții care obțin venituri impozabile din Republica Moldova au obligația de a plăti impozit determinat conform modului stabilit în capitolul 11. Conform prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul fiscal (CF), se permite deducerea numai a cheltuielilor care vizează direct veniturile menționate supuse impunerii în Republica Moldova.

Concomitent, potrivit modificărilor operate la art. 71 din CF se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova:

a) veniturile din comercializarea mărfurilor;

b) veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanțe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora;

b1) alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în prezentul articol;

c) veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute de către persoanele fizice nerezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, determinate conform art. 40 alin. (7), aferente activelor de capital specificate la art. 39, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova;

d) veniturile obținute de persoanele juridice nerezidente, sub formă de creștere de capital, determinate conform art. 40 alin. (1)–(4), din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art. 39, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova;

e) dividendele, inclusiv cele sub formă de acțiuni sau titluri de proprietate plătite de un rezident;

f) dobânzile plătite de un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

g) veniturile din cesiunea drepturilor de creanță de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

h) veniturile din amenzi și penalități pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor contractuale, inclusiv în baza contractelor de executare a lucrărilor (prestare a serviciilor) și/sau conform contractelor de comerț extern de livrare a mărfurilor plătite de un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

j) royalty (redevențele) obținute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

k) veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea, sublocațiunea, superficia sau din uzufructul proprietății aflate pe teritoriul Republicii Moldova;

k1) veniturile din operațiunile de leasing, închirierea, locațiunea, sublocațiunea sau din uzufructul navelor maritime, al aeronavelor și/sau al mijloacelor de transport feroviar ori rutier, inclusiv al celor exploatate în trafic internațional, precum și al proprietăților mobiliare ce țin de exploatarea acestora;

l) veniturile din primele pe baza contractelor de asigurare și reasigurare colectate de la un rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

m) veniturile din prestarea serviciilor de transport, cu excepția cazurilor în care transportul se efectuează numai între puncte situate în afara teritoriului Republicii Moldova;

n) veniturile primite de persoane fizice nerezidente din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile și/sau alte plăți primite de administrator, fondator, membru al consiliului de administrație ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, indiferent de locul exercitării efective a acestor activități;

o) veniturile sub formă de facilități, specificate la art. 19, acordate persoanelor fizice nerezidente de un angajator rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

p) anuitățile plătite de fondurile de pensii facultative rezidente;

q) veniturile obținute de către oamenii de artă, cum ar fi artiștii de teatru, de circ, de cinema, de radio, de televiziune, muzicienii și artiștii plastici sau sportivii, indiferent de faptul în adresa cărei persoane se efectuează plățile aferente acestui venit, ca urmare a activității acestora desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova;

r) veniturile obținute din prestarea serviciilor profesionale, din activități sportive și de divertisment, precum și din alte servicii decât cele prevăzute la lit. q) prestate pe teritoriul Republicii Moldova;

s) veniturile din premiile acordate la concursuri desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova;

t) comisioanele din activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova, primite de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea comisioane sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

t1) câștigurile de la jocuri de noroc și de la campanii promoționale, obținute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă acestea sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente;

u) veniturile obținute din plățile la lichidarea unui rezident.Venitul realizat din lichidarea unui rezident reprezintă suma excedentului plăților la lichidare în formă monetară sau nemonetară care depășește aportul (cota de participație) la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

Ca urmare a modificărilor efectuate unele surse de venit ale nerezidentului sunt recunoscute ca fiind obținute din RM cu condiția că provin din activități desfășurate fizic pe teritoriul RM (lit. b1), q), r), s), t), t1)).

O altă modificare ține de abrogarea art. 72 din Codul fiscal, ce conținea prevederi referitoare la venitul obținut peste hotarele Republicii Moldova.

Cât privește modificările operate la art. 73 alin.(1) și (3) după textul „specificate la art. 71,” a fost introdus textul „cu excepția celor de la alin.(1) lit. a). Astfel, noile prevederi stipulează că venitul persoanelor juridice nerezidente (alin.(1) art. 73 din CF) și persoanelor fizice nerezidente (alin.(3) art. 73 din CF) din comercializarea mărfurilor nu se recunoaște ca venit al nerezidentului obținut din RM. Corespunzător, entitatea plătitoare din RM pentru livrarea de marfă către un nerezident nu are obligația de a reține impozit pe venit la sursa de plată.

Prin modificările operate în art. 74 alin. (2) venitul obținut din comercializarea mărfurilor (art.71 lit. a) a fost exclus din lista surselor de venit primite de nerezident de la o persoană fizică cetățean aferente cărora nerezidentul are obligația de sine stătător să declare și să achite impozitul pe venit.

Cu privire la nerezidenții care desfășoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanță permanent (art. 75 din CF), a fost exclus dreptul la deducere a cheltuielilor administrative, conform prevederilor standardelor naţionale de contabilitate sau ale IFRS, suportate de nerezidenţi şi înregistrate de reprezentanţa permanentă, care sînt deductibile în limita a 10% din salariul calculat al angajaţilor acestei reprezentanţe permanente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...