37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Importante măsuri restrictive adoptate în legătura cu situația excepțională

Importante măsuri restrictive adoptate în legătura cu situația excepțională

27.03.20201.089 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 26 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 5. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

 • Zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu excepția: instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială; autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale.
  Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.
 • Instituțiile/autoritățile responsabile de organizarea și lansarea procesului de plată a pensiilor și prestațiilor sociale (Casa Națională de Asigurări Sociale, Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor (Trezoreria de Stat), structurile teritoriale de asistență socială) vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea procesului.
 • În perioada stării de urgență se stabilește un regim special de lucru și de remunerare a muncii în unitățile bugetare:
  - menținerea procedurii de coordonare a încadrării personalului strict necesar realizării misiunii unității bugetare, vizate de moratoriul temporar de angajare în funcțiile vacante înregistrate, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 672/2019;
  - angajarea personalului necesar pentru asigurarea activității în unitățile bugetare din domeniile ordinii publice și sănătății, prin procedură simplificată (fără concurs, fără trimitere la cursuri de formare inițială), prin act administrativ al conducătorului;
  - achitarea integrală a salariului pentru toți angajații cu raporturi de muncă depline;
  - dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă și poate fi asigurată la distanță în perioada stării de urgență, cu calcularea salariului în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  - dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a timpului de staționare pentru salariații care nu sînt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sînt prezenți la locul de muncă și care nu pot asigura munca la distanță.
  - pe perioada staționării,  pentru personalul unităților bugetare finanțate de la bugetul de stat, inclusiv prin transferuri cu destinație specială,  se calculează salariul în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018;
  - se recomandă Casei Naționale de Asigurări Sociale, autorităților publice locale, instituțiilor publice la  autogestiune, care aplică Legea nr. 270/2018, menținerea pe perioada staționării a salariului conform punctului 6.6.
 • Actele permisive eliberate agenților economici, precum și actele eliberate personalului ce activează în domeniu, de către Agenția Națională Transport Auto și Autoritatea Aeronautică Civilă, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării de urgență, se prelungesc cu 60 zile.
 • Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.
 • Valabilitatea certificatelor de chei publice pentru semnătura mobilă care a expirat sau expiră pe durata stării de urgenţă se prelungeşte de drept, pe toată durata stării de urgenţă.
 • Pe perioada stării de urgență, alcoolul etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării pentru produsele antiseptice (dezinfectanți, biacizi și cosmetice antibacteriene), este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de Ministerul Finanțelor, la cererea depusă de către agentul economic.
 • Avocații, notarii, executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea  normelor sanitar-epidemiologice. Începînd cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență, constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei Dispoziții.
 • Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 • Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

La data de 26 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 5. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

 • Zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu excepția: instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială; autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale.
  Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.
 • Instituțiile/autoritățile responsabile de organizarea și lansarea procesului de plată a pensiilor și prestațiilor sociale (Casa Națională de Asigurări Sociale, Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor (Trezoreria de Stat), structurile teritoriale de asistență socială) vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea procesului.
 • În perioada stării de urgență se stabilește un regim special de lucru și de remunerare a muncii în unitățile bugetare:
  - menținerea procedurii de coordonare a încadrării personalului strict necesar realizării misiunii unității bugetare, vizate de moratoriul temporar de angajare în funcțiile vacante înregistrate, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 672/2019;
  - angajarea personalului necesar pentru asigurarea activității în unitățile bugetare din domeniile ordinii publice și sănătății, prin procedură simplificată (fără concurs, fără trimitere la cursuri de formare inițială), prin act administrativ al conducătorului;
  - achitarea integrală a salariului pentru toți angajații cu raporturi de muncă depline;
  - dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă și poate fi asigurată la distanță în perioada stării de urgență, cu calcularea salariului în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  - dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a timpului de staționare pentru salariații care nu sînt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sînt prezenți la locul de muncă și care nu pot asigura munca la distanță.
  - pe perioada staționării,  pentru personalul unităților bugetare finanțate de la bugetul de stat, inclusiv prin transferuri cu destinație specială,  se calculează salariul în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018;
  - se recomandă Casei Naționale de Asigurări Sociale, autorităților publice locale, instituțiilor publice la  autogestiune, care aplică Legea nr. 270/2018, menținerea pe perioada staționării a salariului conform punctului 6.6.
 • Actele permisive eliberate agenților economici, precum și actele eliberate personalului ce activează în domeniu, de către Agenția Națională Transport Auto și Autoritatea Aeronautică Civilă, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării de urgență, se prelungesc cu 60 zile.
 • Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.
 • Valabilitatea certificatelor de chei publice pentru semnătura mobilă care a expirat sau expiră pe durata stării de urgenţă se prelungeşte de drept, pe toată durata stării de urgenţă.
 • Pe perioada stării de urgență, alcoolul etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării pentru produsele antiseptice (dezinfectanți, biacizi și cosmetice antibacteriene), este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de Ministerul Finanțelor, la cererea depusă de către agentul economic.
 • Avocații, notarii, executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea  normelor sanitar-epidemiologice. Începînd cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență, constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei Dispoziții.
 • Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 • Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...