37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important: tipărirea Monitorul Oficial pe suport de hârtie va deveni o alternativă, cea principală fiind versiunea electronică

Important: tipărirea Monitorul Oficial pe suport de hârtie va deveni o alternativă, cea principală fiind versiunea electronică

08.11.2019815 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Guvernul a prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.

Potrivit notei informative, conceptul Monitorului Oficial al RM tipărit pe suport de hârtie a devenit deja anacronic. Versiunea tipărită a Monitorului Oficial pe suport hîrtie, trebuie să devină o formă alternativă, cea principală fiind electronică.

Procesul tehnologic de editare a Monitorului Oficial pe suport de hârtie presupune şi etapele de tipărire şi diseminare a publicaţiei, fapt care generează costuri adiţionale reflectate în preţul final plătit de utilizatorii Monitorului Oficial.

Digitalizarea Monitorului Oficial ca produs editorial, va determina o bună parte din utilizatori să migreze spre versiunea electronică a Monitorului şi, în consecinţă, la scăderea tirajului Monitorului tipărit. Aceasta din urmă îi va permite Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres” să tipărească Monitorul Oficial într-un număr limitat de exemplare, la o minitipografie, pentru un număr limitat de abonaţi, cum ar fi Biblioteca Naţională sau bibliotecile raionale, în vederea asigurării de acces la această publicaţie a persoanelor interesate care nu dispun de echipamente electronice.

Proiectul de lege prevede expunerea în redacţie nouă a articolului 10 din Legea nr.173/1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, şi anume:

- alineatul (1), dispune că Monitorul Oficial este publicaţia oficială a statului, în care se publică actele oficiale prevăzute la articolul 1 alin.(l) din prezenta lege. Astfel, la articolul 1 alin.(l) din Legea nr.173/1994, sunt enumerate actele normative care se publică în Monitorul Oficial.

- alineatul (2), prevede modul de editare a Monitorului Oficial, atât în format electronic, cât şi în format tipărit cu aceiaşi forţă juridică;

- alineatul (3), prevede punerea la dispoziţie a formatului ediţiei electronice a Monitorului Oficial partea L partea a Il-a şi partea a IlI-a, în mod gratuit şi permanent pe pagina web oficială, în varianta pentru citire şi imprimare;

- alineatul (4) prevede punerea la dispoziţie a formatului ediţiei electronice a Monitorului Oficial, partea IV şi V contra cost în bază de abonament;

- alineatul (5) prevede punerea la dispoziţie utilizatorilor a formatului tipărit al Monitorului Oficial contra cost în bază de abonament, inclusiv prin vânzare liberă;

- alineatul (6), prevede aprobarea de către Guvern a Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”, nomenclatorul serviciilor prestate şi cuantumul tarifelor. Acest fapt rezidă din cerinţele art.32 alin.(4) din Legea privind administraţia publică centrală de specialitate nr.98/2012 şi art.43 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, care expres statuează că Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către instituţiile publice.

Editarea Monitorului Oficial al Republicii Moldova în format electronic, va duce Ia redefinirea întregului proces tehnologic de editare a Monitorului. 

Proiectul vizat respectă normele constituţionale. În special, prin asigurarea punerii la dispoziţia tuturor utilizatorilor în mod gratuit, permanent pe pagina web oficială, a ediţiei electronice a Monitorului Oficial, părţile I-III (în care sunt publicate actele normative), statul va înlesni procesul de cunoaştere de către cetăţeni a legislaţiei naţionale, contribuind implicit la realizarea art.23 alin.(2) din Constituţie, care statuează că: „Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. în acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte ' acte normative”.

Guvernul a prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.

Potrivit notei informative, conceptul Monitorului Oficial al RM tipărit pe suport de hârtie a devenit deja anacronic. Versiunea tipărită a Monitorului Oficial pe suport hîrtie, trebuie să devină o formă alternativă, cea principală fiind electronică.

Procesul tehnologic de editare a Monitorului Oficial pe suport de hârtie presupune şi etapele de tipărire şi diseminare a publicaţiei, fapt care generează costuri adiţionale reflectate în preţul final plătit de utilizatorii Monitorului Oficial.

Digitalizarea Monitorului Oficial ca produs editorial, va determina o bună parte din utilizatori să migreze spre versiunea electronică a Monitorului şi, în consecinţă, la scăderea tirajului Monitorului tipărit. Aceasta din urmă îi va permite Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres” să tipărească Monitorul Oficial într-un număr limitat de exemplare, la o minitipografie, pentru un număr limitat de abonaţi, cum ar fi Biblioteca Naţională sau bibliotecile raionale, în vederea asigurării de acces la această publicaţie a persoanelor interesate care nu dispun de echipamente electronice.

Proiectul de lege prevede expunerea în redacţie nouă a articolului 10 din Legea nr.173/1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, şi anume:

- alineatul (1), dispune că Monitorul Oficial este publicaţia oficială a statului, în care se publică actele oficiale prevăzute la articolul 1 alin.(l) din prezenta lege. Astfel, la articolul 1 alin.(l) din Legea nr.173/1994, sunt enumerate actele normative care se publică în Monitorul Oficial.

- alineatul (2), prevede modul de editare a Monitorului Oficial, atât în format electronic, cât şi în format tipărit cu aceiaşi forţă juridică;

- alineatul (3), prevede punerea la dispoziţie a formatului ediţiei electronice a Monitorului Oficial partea L partea a Il-a şi partea a IlI-a, în mod gratuit şi permanent pe pagina web oficială, în varianta pentru citire şi imprimare;

- alineatul (4) prevede punerea la dispoziţie a formatului ediţiei electronice a Monitorului Oficial, partea IV şi V contra cost în bază de abonament;

- alineatul (5) prevede punerea la dispoziţie utilizatorilor a formatului tipărit al Monitorului Oficial contra cost în bază de abonament, inclusiv prin vânzare liberă;

- alineatul (6), prevede aprobarea de către Guvern a Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”, nomenclatorul serviciilor prestate şi cuantumul tarifelor. Acest fapt rezidă din cerinţele art.32 alin.(4) din Legea privind administraţia publică centrală de specialitate nr.98/2012 şi art.43 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, care expres statuează că Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către instituţiile publice.

Editarea Monitorului Oficial al Republicii Moldova în format electronic, va duce Ia redefinirea întregului proces tehnologic de editare a Monitorului. 

Proiectul vizat respectă normele constituţionale. În special, prin asigurarea punerii la dispoziţia tuturor utilizatorilor în mod gratuit, permanent pe pagina web oficială, a ediţiei electronice a Monitorului Oficial, părţile I-III (în care sunt publicate actele normative), statul va înlesni procesul de cunoaştere de către cetăţeni a legislaţiei naţionale, contribuind implicit la realizarea art.23 alin.(2) din Constituţie, care statuează că: „Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. în acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte ' acte normative”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...