37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Termenul de prezentare a unor rapoarte statistice expiră luni, 26 iulie

Important! Termenul de prezentare a unor rapoarte statistice expiră luni, 26 iulie

19.07.2021878 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni, 26 iulie expiră termenul de prezentare a formularelor statistice cu raportare trimestrială: 5-CON, 5-CI, 1-INVEST, M1, etc. Totodată, atragem atenția că și unele formulare cu raportare lunară cum sunt SERV TS și Nr.1-auto trebuie prezentate până la aceeași dată.

Pentru a vizualiza lista formularelor care trebuie prezentate pe parcursul anului 2021 în adresa BNS, accesați aplicația WEB.

Mai jos, prezentăm formularele statistice, conform domeniilor.

Finanțe
1. Nr. 1-invest "Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții" - II/2021 - Prezintă (pentru trimestrele I - III) organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine (indicații metodologice).
Acest formular poate fi prezentat pe suport de hârtie până la data de 26 aprilie 2021 sau online - până la data de 30 aprilie 2021.
2. Nr. 5-CON"Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale" - II/2021 - Prezintă organului teritorial pentru statistică toate organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, culte religioase, partide şi alte organizaţii social politice).
3. 5-CI "Consumurile și cheltuielile întreprinderii" - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare (precizări metodologice).

Export şi import de servicii:
1. Nr. EI-7 ”Export de servicii” - II/2021 - În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care prestează servicii de export, indiferent de forma de proprietate.
2. Nr. EI-8 ”Import de servicii” - II/2021 - În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care prestează servicii de export, indiferent de forma de proprietate.

Piaţa forţei de muncă:
1. M1 "Cîştigurile salariale" - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare (precizări metodologice).

Comerț interior de bunuri:
1. SERV TS „Indicatorii pe termen scurt în comerț, servicii” - 06/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici, incluși în cercetare.

Industrie și energetică:
1. PREŢIND "Cercetarea preţurilor producţiei industriale" - 06/2021  - Acest formularul se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile industriale incluse în sondaj, conform listei stabilite de către BNS (precizări metodologice).
2. IND TS "Indicatorii pe termen scurt în industrie" - 06/2021 - Acest formularul poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare (precizări metodologice).
3. Nr. 1-RE "Stocuri, intrări şi consum ale principalelor resurse energetice" - 06/2021 - Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenţii economici producători, consumatori şi furnizori de combustibili şi energie electrică.

Transport:
1. Nr. 65-auto "Transportul cu mijloacele de transport rutier" (Instrucțiune de completare) – II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică, trimestrial de către:

  • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
  • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închi- riază 10 şi   mai multe autovehicule de   marfă;
  • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

2. Nr. 1-conducte "Conducte magistrale de gaze" - II/2021 - Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către S.A. "Moldovagaz".

3. Nr. 1-auto "Prestaţii de transport rutier" - 06/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:
- persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
- persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă;
- persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

Investiţii, construcţii şi fondul locativ:
1. Nr. 2-INV "Cu privire la investiţii" (Precizări metodologice) - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare de către toate entităţile incluse în cercetare. 

2. CONS TS "Indicatorii pe termen scurt în construcţii" (Precizări metodologice) - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcţii” incluse în cercetare.

Turism:
1. Nr. 1-B-SC „Cazarea turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare” - II/2021 - Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice şi fizice, care administrează efectiv structurile de cazare colective, indiferent de forma de proprietate.

2. Nr. 1-tur „Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor” - II/2021 - Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici incluși în cercetare.

Procedura pentru agenții economici de transmitere electronică a rapoartelor statistice la BNS:

  • Agentii economici, care au cont la Serviciul Fiscal de Stat pot raporta catre BNS pe portalul raportare.gov.md.
  • Daca agentul economic nu are cont, atunci trebuie să vă prezentați la Serviciul Fiscal de Stat.

Mai multă informație găsiți la rubrica e-Raportare pe site-ul oficial al BNS.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 iulie 2021, survine în zi de odihnă (duminică), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.389 din Codul civil, se transferă pentru data de 26 iulie 2021.

Succese!!

Luni, 26 iulie expiră termenul de prezentare a formularelor statistice cu raportare trimestrială: 5-CON, 5-CI, 1-INVEST, M1, etc. Totodată, atragem atenția că și unele formulare cu raportare lunară cum sunt SERV TS și Nr.1-auto trebuie prezentate până la aceeași dată.

Pentru a vizualiza lista formularelor care trebuie prezentate pe parcursul anului 2021 în adresa BNS, accesați aplicația WEB.

Mai jos, prezentăm formularele statistice, conform domeniilor.

Finanțe
1. Nr. 1-invest "Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții" - II/2021 - Prezintă (pentru trimestrele I - III) organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine (indicații metodologice).
Acest formular poate fi prezentat pe suport de hârtie până la data de 26 aprilie 2021 sau online - până la data de 30 aprilie 2021.
2. Nr. 5-CON"Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale" - II/2021 - Prezintă organului teritorial pentru statistică toate organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, culte religioase, partide şi alte organizaţii social politice).
3. 5-CI "Consumurile și cheltuielile întreprinderii" - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare (precizări metodologice).

Export şi import de servicii:
1. Nr. EI-7 ”Export de servicii” - II/2021 - În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care prestează servicii de export, indiferent de forma de proprietate.
2. Nr. EI-8 ”Import de servicii” - II/2021 - În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care prestează servicii de export, indiferent de forma de proprietate.

Piaţa forţei de muncă:
1. M1 "Cîştigurile salariale" - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare (precizări metodologice).

Comerț interior de bunuri:
1. SERV TS „Indicatorii pe termen scurt în comerț, servicii” - 06/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici, incluși în cercetare.

Industrie și energetică:
1. PREŢIND "Cercetarea preţurilor producţiei industriale" - 06/2021  - Acest formularul se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile industriale incluse în sondaj, conform listei stabilite de către BNS (precizări metodologice).
2. IND TS "Indicatorii pe termen scurt în industrie" - 06/2021 - Acest formularul poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare (precizări metodologice).
3. Nr. 1-RE "Stocuri, intrări şi consum ale principalelor resurse energetice" - 06/2021 - Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenţii economici producători, consumatori şi furnizori de combustibili şi energie electrică.

Transport:
1. Nr. 65-auto "Transportul cu mijloacele de transport rutier" (Instrucțiune de completare) – II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică, trimestrial de către:

  • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
  • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închi- riază 10 şi   mai multe autovehicule de   marfă;
  • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

2. Nr. 1-conducte "Conducte magistrale de gaze" - II/2021 - Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către S.A. "Moldovagaz".

3. Nr. 1-auto "Prestaţii de transport rutier" - 06/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:
- persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
- persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă;
- persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

Investiţii, construcţii şi fondul locativ:
1. Nr. 2-INV "Cu privire la investiţii" (Precizări metodologice) - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare de către toate entităţile incluse în cercetare. 

2. CONS TS "Indicatorii pe termen scurt în construcţii" (Precizări metodologice) - II/2021 - Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcţii” incluse în cercetare.

Turism:
1. Nr. 1-B-SC „Cazarea turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare” - II/2021 - Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice şi fizice, care administrează efectiv structurile de cazare colective, indiferent de forma de proprietate.

2. Nr. 1-tur „Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor” - II/2021 - Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici incluși în cercetare.

Procedura pentru agenții economici de transmitere electronică a rapoartelor statistice la BNS:

  • Agentii economici, care au cont la Serviciul Fiscal de Stat pot raporta catre BNS pe portalul raportare.gov.md.
  • Daca agentul economic nu are cont, atunci trebuie să vă prezentați la Serviciul Fiscal de Stat.

Mai multă informație găsiți la rubrica e-Raportare pe site-ul oficial al BNS.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 iulie 2021, survine în zi de odihnă (duminică), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.389 din Codul civil, se transferă pentru data de 26 iulie 2021.

Succese!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...