37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! S-a aprobat amânarea declarării și achitării impozitului pe venit pentru anumite categorii de contribuabili

Important! S-a aprobat amânarea declarării și achitării impozitului pe venit pentru anumite categorii de contribuabili

24.03.20203.228 views
(6 voturi, medie: 4,50 din 5)
Se încarcă...

Potrivit DISPOZIȚIEI nr. 3 din 23 martie 2020, emisă de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, la punctul 26 sunt specificate modificări importante în ceea ce ține de declararea și achitarea unor impozite și taxe, prezentarea situațiilor financiare individuale, auditul obligatoriu, termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale și termenul de depunere a dezacordului la actul de control fiscal întocmit în perioada stării de urgență declarate.

(1) Declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA și declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuți în Capitolului 71 titlul II din Codului fiscal nr.1163/1997, se va efectua pînă la 25 aprilie 2020.
(2) Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua pînă la data de 25 iunie 2020.
(3) Declararea și achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua pînă la 29 mai 2020.
(4) Termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de urgențe declarate se prelungește pînă la 29 mai 2020.
(5) Termenul de depunere a dezacordului la actul de control fiscal întocmit în perioada stării de urgență declarate se prelungește pînă la 29 mai 2020, iar termenul de depunere a contestațiilor aferent deciziilor/acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoștință în perioada stării de urgență declarate se prelungește pînă la 15 iunie 2020.
(6) Pentru anul 2019 nu sînt supuse auditului obligatoriu:
a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari;
b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor.
(7) Prezentarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 se va efectua pînă la 29 mai 2020.

Atenție! Nu s-a amânat termenul de achitare a impozitului pe venit pentru anul 2019 pentru subiecții care sunt obligați să prezinte Declartia VEN12. Totodata nu s-au modificat termenele de prezentare a dărilor de seama pentru urmatoarele categorii:
- Organizațiile necomerciale (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației). Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17);
- Persoanele fizice care desfășoară activitatea independentă. Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17);
- Persoana care practică activitate profesională în sectorul justiției (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert juridic). Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17);
- Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (cabinet individual al medicului de familie, medic de familie din cadrul centrului medicilor de familie). Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DASS19); și
- Nerezidenții care au reprezentanță pe teritoriul Republicii Moldova în termen de 10 zile după încheierea activității în Republica Moldova. Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (forma NER-17).

Potrivit DISPOZIȚIEI nr. 3 din 23 martie 2020, emisă de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, la punctul 26 sunt specificate modificări importante în ceea ce ține de declararea și achitarea unor impozite și taxe, prezentarea situațiilor financiare individuale, auditul obligatoriu, termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale și termenul de depunere a dezacordului la actul de control fiscal întocmit în perioada stării de urgență declarate.

(1) Declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA și declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuți în Capitolului 71 titlul II din Codului fiscal nr.1163/1997, se va efectua pînă la 25 aprilie 2020.
(2) Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua pînă la data de 25 iunie 2020.
(3) Declararea și achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua pînă la 29 mai 2020.
(4) Termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de urgențe declarate se prelungește pînă la 29 mai 2020.
(5) Termenul de depunere a dezacordului la actul de control fiscal întocmit în perioada stării de urgență declarate se prelungește pînă la 29 mai 2020, iar termenul de depunere a contestațiilor aferent deciziilor/acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoștință în perioada stării de urgență declarate se prelungește pînă la 15 iunie 2020.
(6) Pentru anul 2019 nu sînt supuse auditului obligatoriu:
a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari;
b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor.
(7) Prezentarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 se va efectua pînă la 29 mai 2020.

Atenție! Nu s-a amânat termenul de achitare a impozitului pe venit pentru anul 2019 pentru subiecții care sunt obligați să prezinte Declartia VEN12. Totodata nu s-au modificat termenele de prezentare a dărilor de seama pentru urmatoarele categorii:
- Organizațiile necomerciale (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației). Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17);
- Persoanele fizice care desfășoară activitatea independentă. Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17);
- Persoana care practică activitate profesională în sectorul justiției (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert juridic). Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17);
- Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (cabinet individual al medicului de familie, medic de familie din cadrul centrului medicilor de familie). Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DASS19); și
- Nerezidenții care au reprezentanță pe teritoriul Republicii Moldova în termen de 10 zile după încheierea activității în Republica Moldova. Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (forma NER-17).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...