37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Proiectul Ministerului Finanțelor cu privire la recomandările metodice privind implementarea modificărilor la SNC

Important! Proiectul Ministerului Finanțelor cu privire la recomandările metodice privind implementarea modificărilor la SNC

12.02.2020889 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Prevederile Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin ordinul nr.118/2013 se vor aplica după întocmirea situațiilor financiare și reformarea bilanțului pe anul 2019. Totodată, diferențele aferente implementării modificărilor și complectărilor la SNC se vor contabiliza în contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”, cu întocmirea înregistrărilor contabile conform situației din 01 ianuarie 2020.

La implementarea modificărilor la SNC se vor:

- exclude elementele contabile, care nu corespund criteriilor de recunoaștere prevăzute în SNC:
capitalul suplimentar negativ se decontează în contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”, iar cel pozitiv - în contul 317 ”Prime de capital”;

- reclasifica elementele contabile, care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute în SNC:

 • soldul creanțelor ale părților afiliate pe termen lung înregistrat în contul 161  ”Creanțe pe termen lung” se va transfera în contul 162 ”Creanțe ale părților afiliate pe termen lung”;
 • soldul avansurilor acordate pe termen lung înregistrat în contul 162 ”Avansuri acordate  pe termen lung” se va transfera în contul 163 ”Avansuri acordate  pe termen lung”;
 • soldul datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar înregistrat în contul 413 ”Datorii pe termen lung privind leasingul financiar” se va transfera în contul 421 ”Datorii comerciale pe termen lung”;
 • soldul datoriilor preliminate privind leasingul financiar înregistrat în contul 541 ”Datorii preliminate” se va transfera în contul 521 ”Datorii comerciale curente”;
 • surplusul de reevaluare înregistrat în contul 343 ”Alte elemnete de capital propriu” se va transfera în contul 343 ”Rezerve din reevaluare”;
 • derecunoaște activele și datoriile amânate privind impozitul pe venit înregistrate în conturile 172 ”Alte active imobilizate”, 428 ”Alte datorii pe termen lung” și se vor deconta la contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”.

Elementele contabile recunoscute pînă la intrarea în vigoare a modificărilor la SNC aprobate prin Ordinul MF nr.48/2019 se vor contabiliza conform regulilor în vigoare la situația din 31 decembrie 2019 (de exemplu uzura OMVSD în mărime de 50% din valoarea acestora transmise în exploatare, valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport aferentă parcursului efectiv/duratei de exploatare rămasă, cheltuielile anticipate aferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației imobilizărilor corporale suportate pentru menținerea în stare funcțională etc.).

Proiectul actului normativ a fost elaborat în vederea realizării prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 şi întru asigurarea metodologică a entităților în contextul implementării modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate.

Persoane responsabile
Roșca Marina – consultant principal al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022-26-27-57, adresa de e-mail: marina.roșca@mf.gov.md

Pentru a face cunoștință cu Proiectul și Nota informativă, apăsați aici.

Prevederile Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin ordinul nr.118/2013 se vor aplica după întocmirea situațiilor financiare și reformarea bilanțului pe anul 2019. Totodată, diferențele aferente implementării modificărilor și complectărilor la SNC se vor contabiliza în contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”, cu întocmirea înregistrărilor contabile conform situației din 01 ianuarie 2020.

La implementarea modificărilor la SNC se vor:

- exclude elementele contabile, care nu corespund criteriilor de recunoaștere prevăzute în SNC:
capitalul suplimentar negativ se decontează în contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”, iar cel pozitiv - în contul 317 ”Prime de capital”;

- reclasifica elementele contabile, care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute în SNC:

 • soldul creanțelor ale părților afiliate pe termen lung înregistrat în contul 161  ”Creanțe pe termen lung” se va transfera în contul 162 ”Creanțe ale părților afiliate pe termen lung”;
 • soldul avansurilor acordate pe termen lung înregistrat în contul 162 ”Avansuri acordate  pe termen lung” se va transfera în contul 163 ”Avansuri acordate  pe termen lung”;
 • soldul datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar înregistrat în contul 413 ”Datorii pe termen lung privind leasingul financiar” se va transfera în contul 421 ”Datorii comerciale pe termen lung”;
 • soldul datoriilor preliminate privind leasingul financiar înregistrat în contul 541 ”Datorii preliminate” se va transfera în contul 521 ”Datorii comerciale curente”;
 • surplusul de reevaluare înregistrat în contul 343 ”Alte elemnete de capital propriu” se va transfera în contul 343 ”Rezerve din reevaluare”;
 • derecunoaște activele și datoriile amânate privind impozitul pe venit înregistrate în conturile 172 ”Alte active imobilizate”, 428 ”Alte datorii pe termen lung” și se vor deconta la contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”.

Elementele contabile recunoscute pînă la intrarea în vigoare a modificărilor la SNC aprobate prin Ordinul MF nr.48/2019 se vor contabiliza conform regulilor în vigoare la situația din 31 decembrie 2019 (de exemplu uzura OMVSD în mărime de 50% din valoarea acestora transmise în exploatare, valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport aferentă parcursului efectiv/duratei de exploatare rămasă, cheltuielile anticipate aferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației imobilizărilor corporale suportate pentru menținerea în stare funcțională etc.).

Proiectul actului normativ a fost elaborat în vederea realizării prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 şi întru asigurarea metodologică a entităților în contextul implementării modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate.

Persoane responsabile
Roșca Marina – consultant principal al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022-26-27-57, adresa de e-mail: marina.roșca@mf.gov.md

Pentru a face cunoștință cu Proiectul și Nota informativă, apăsați aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...