37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Proiectul HG cu privire la amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Important! Proiectul HG cu privire la amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale

11.10.20192.444 views
(2 voturi, medie: 4,50 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale și a Regulamentului
privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale

Printre principalele condiții ce au impus elaborarea proiectului de act normativ este că, Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289/2007 conține norme depășite de legislația în vigoare, norme ce nu mai corespund realităților economice, fiind dificil de aplicat în practică de către mediul de afaceri.

Principalele prevederi ale proiectului constau în descrierea modalităţii de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalităţii privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum şi modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe.
Se propune modificarea metodei de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, prin trecerea de la calculul amortizării lunare la calculul amortizării anuale, proporțional perioadei (lunilor) de exploatare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale.
De asemenea, se propun norme de reglementare a modului de stabilire a duratei de amortizare pentru mijloacele fixe constatate în conformitate cu art.261 alin.(3) din Codul fiscal (investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune).
Concomitent s-a modificat structura Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale, aplicabil inclusiv în cazul efectuării reparației capitale, care va determina optimizarea resurselor necesare pentru evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale.

La baza elaborării Catalogului a stat practica României, care a elaborat un catalog ce cuprinde o listă exhaustivă de mijloace fixe și durata de funcționare utilă corespunzătoare.
Acesta are drept scop adoptarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale care ar corespunde realităților economice curente. 

Printre principalele prevederi ale proiectului, se menționează că durata de funcționare utilă a mijloacelor fixe utilizate în economie este stabilită în intervale de perioade în limitele maximă și minimă. Durata exactă urmează a fi stabilită de către entitate de sine stătător, în dependență de starea funcțională a mijlocului fix procurat, intensitatea de exploatare a acestuia la noul proprietar, specificul activității desfășurate, etc.
În cazul în care anumite mijloace fixe nu se regăsesc în Catalog, durata de funcționare utilă a acestora se va determina în baza experienței proprii a entității de exploatare a activelor similare, experiența altor entități sau pot fi atrași în aceste scopuri experți competenți. La fel, în cazul în care legislația sau contractele încheiate stabilesc anumite restricții asupra duratei de utilizare a unor active, durata de funcționare utilă a acestora se va stabili în baza restricțiilor confirmate documentar.
De asemenea, se propun norme de reglementare a modului de stabilire a duratei de funcționare utilă pentru mijloacele fixe procurate și anterior exploatate de către alți proprietari, inclusiv în cazul când noul proprietar nu deține informații despre perioada anterioară de exploatare sau alte date de identificare a mijlocului fix achiziționat.

Astfel, Ministerul Finanțelor solicită respectuos examinarea proiectelor Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale (se anexează). Rugăm expunerea opiniei și prezentarea propunerilor de modificare și completare în vederea perfecționării acestora, atât pe suport de hârtie cât și la adresa electronică: iulia.turcan@mf.gov.md, până la data de:
- 14 octombrie 2019, în cazul Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale;
- 30 octombrie 2019, în cazul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale și a Regulamentului
privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale

Printre principalele condiții ce au impus elaborarea proiectului de act normativ este că, Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289/2007 conține norme depășite de legislația în vigoare, norme ce nu mai corespund realităților economice, fiind dificil de aplicat în practică de către mediul de afaceri.

Principalele prevederi ale proiectului constau în descrierea modalităţii de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalităţii privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum şi modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe.
Se propune modificarea metodei de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, prin trecerea de la calculul amortizării lunare la calculul amortizării anuale, proporțional perioadei (lunilor) de exploatare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale.
De asemenea, se propun norme de reglementare a modului de stabilire a duratei de amortizare pentru mijloacele fixe constatate în conformitate cu art.261 alin.(3) din Codul fiscal (investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune).
Concomitent s-a modificat structura Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale, aplicabil inclusiv în cazul efectuării reparației capitale, care va determina optimizarea resurselor necesare pentru evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale.

La baza elaborării Catalogului a stat practica României, care a elaborat un catalog ce cuprinde o listă exhaustivă de mijloace fixe și durata de funcționare utilă corespunzătoare.
Acesta are drept scop adoptarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale care ar corespunde realităților economice curente. 

Printre principalele prevederi ale proiectului, se menționează că durata de funcționare utilă a mijloacelor fixe utilizate în economie este stabilită în intervale de perioade în limitele maximă și minimă. Durata exactă urmează a fi stabilită de către entitate de sine stătător, în dependență de starea funcțională a mijlocului fix procurat, intensitatea de exploatare a acestuia la noul proprietar, specificul activității desfășurate, etc.
În cazul în care anumite mijloace fixe nu se regăsesc în Catalog, durata de funcționare utilă a acestora se va determina în baza experienței proprii a entității de exploatare a activelor similare, experiența altor entități sau pot fi atrași în aceste scopuri experți competenți. La fel, în cazul în care legislația sau contractele încheiate stabilesc anumite restricții asupra duratei de utilizare a unor active, durata de funcționare utilă a acestora se va stabili în baza restricțiilor confirmate documentar.
De asemenea, se propun norme de reglementare a modului de stabilire a duratei de funcționare utilă pentru mijloacele fixe procurate și anterior exploatate de către alți proprietari, inclusiv în cazul când noul proprietar nu deține informații despre perioada anterioară de exploatare sau alte date de identificare a mijlocului fix achiziționat.

Astfel, Ministerul Finanțelor solicită respectuos examinarea proiectelor Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale (se anexează). Rugăm expunerea opiniei și prezentarea propunerilor de modificare și completare în vederea perfecționării acestora, atât pe suport de hârtie cât și la adresa electronică: iulia.turcan@mf.gov.md, până la data de:
- 14 octombrie 2019, în cazul Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale;
- 30 octombrie 2019, în cazul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...