37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Implimentarea Acordului de Asociere – prioritatea Serviciului Vamal

Implimentarea Acordului de Asociere – prioritatea Serviciului Vamal

13.09.2019570 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea realizării angajamentelor asumate conform Acordului de Asociere RM-UE, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a convocat o ședință cu șefii subdiviziunilor vamale, în cadrul căreia a fost analizat nivelul de executare a obiectivelor stipulate în Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019. La întrunire au participat, de asemenea, Înaltul Consilier UE în domeniul vamal și fiscal, Rosario de Blasio și Consilierul Rezident al Proiectului Twinning, Valdas Dovydenas.

Regimul vamal și facilitarea comerțului sunt reflectate în Acordul de Asociere alături de alte domenii ce vizează aspectele comerciale ale relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și sunt parte a Titlului V ,,Comerț și aspecte legate de Comerț”. 

Astfel, în cadrul ședinței, au fost trecute în revistă realizările și progresele înregistrate de Serviciul Vamal în implementarea documentului de politici național, fiind, totodată, identificate domeniile ce necesită a fi dezvoltate în continuare. Acestea se referă, în principal, la intensificarea negocierilor cu omologii din UE în vederea dezvoltării mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de Agent Economic Autorizat (AEO) și fortificarea dialogului cu statele limitrofe pentru extinderea procesului de control comun la frontieră.

De asemenea, în vederea creării unui sistem vamal modern și eficient, o prioritate pentru instituție rămâne a fi armonizarea legislației vamale prin adoptarea unui nou Cod Vamal structurat și apropiat de Codul Vamal al Uniunii Europene, urmând a fi demarat și procesul de elaborare a legislației secundare pentru implementarea Noului Cod Vamal.

Tot în acest context, Serviciul Vamal fortifică demersurile de modernizare a infrastructurii posturilor vamale, dar și a infrastructurii informaționale, prin implementarea NCTS și a Ghișeului Unic, precum și prin dezvoltarea modulelor informaționale existente. Actualmente, autoritatea vamală se află în proces de modernizare a sistemului informațional în baza celei mai recente versiuni a softului aplicativ Asycuda World, ceea ce va permite implementarea unor noi facilități și proceduri simplificate de vămuire a mărfurilor, inclusiv extinderea utilizării procedurii de declarare electronică și pentru alte destinații vamale și dezvoltarea comerțului electronic (e-commerce).

Agenda de lucru a mai inclus și aspecte referitoare la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova și ajustarea cadrul legal național la cel comunitar. Totodată, Serviciul Vamal menține un dialog continuu cu instituțiile implicate în implementarea reglementărilor în domeniu, urmând a fi dezvoltat un sistem informatic ce va facilita schimbul rapid de informații.

Un alt subiect important abordat în cadrul ședinței îl constituie intensificarea cooperării cu partenerii de dezvoltare (EUBAM, Delegația UE în RM, USAID, GEZ, OIM, UNCTAD, misiunile diplomatice străine etc.), care acordă asistență continuă Serviciului Vamal în dezvoltarea unor instrumente și mecanisme progresive în domeniul administrării vamale, aliniate la cele mai înalte standarde și practici europene.

În adresarea sa, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iuie Ceban, a menționat că realizarea eficientă a măsurilor prevăzute în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere este de o importanță crucială pentru reformarea economică a țării și a indicat să fie asigurată, în termen și la un nivel calitativ, implementarea tuturor proiectelor și inițiativelor demarate.

O nouă ședință de evaluare a implementării angajamentelor asumate conform Acordului de Asociere va avea loc în luna noiembrie a.c., atunci când se va desfășura, la Chișinău, cea de-a V-a reuniune a Subcomitetului Vamal RM-UE.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...