37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Implementarea politicii bugetar-fiscal: vor fi ajustate o serie de acte normative

Implementarea politicii bugetar-fiscal: vor fi ajustate o serie de acte normative

15.11.2023231 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii bugetar-fiscal elaborat de Ministerul Finațelor, a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Prin prisma proiectului respectiv, se urmărește aducerea în concordanță a normelor stipulate în următoarele acte normative:

 • Hotărârea Guvernului nr.998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei;
 • Hotărârea Guvernului nr.1144/2005 cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal;
 • Hotărârea Guvernului nr.93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată;
 • Hotărârea Guvernului nr.697/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări și
 • Hotărârea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Astfel, în scopul eficientizării procesului de restituire a sumelor TVA, eliminării barierelor birocratice, precum și inadvertențelor în modalitatea de apreciere a sumelor TVA spre restituire, se propune ajustarea Hotărârii Guvernului nr.93/2013 prin eliminarea obligativității prezentării documentelor ce confirmă dreptul la restituirea TVA ca anexă la actul de control, în cazurile în care acestea pot fi accesate de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul resurselor informaționale ale altor instituții, conform acordurilor interinstituționale sau consumată din datele prin platforma de interoperabilitate (ex: Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice).

Totodată, proiectul prevede excluderea procesului-verbal de recepție finală înregistrat la Agenția Servicii Publice din lista documentelor confirmative ce urmează a fi prezentate la solicitarea restituirii TVA pentru investițiile (cheltuielile) capitale în clădiri utilizate în proces de producție.

De asemena, prin prisma proiectului respectiv se propune ajustarea denumirii hotărârii Guvernului nr.697/2014 și a Regulamentului în vederea reglementării reținerii impozitului pe venit atât din salariu cît și din alte plăți efectuate de angajator în folosul persoanelor fizice aferent muncii prestate.

Potrivit propunerilor în componenţa facilităţilor acordate angajatului de către patron se vor include plăţile acordate de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale şi plăţile în favoarea salariatului efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a plăţilor menţionate la art.24 alin.(19), (194) și (24) conform plafonului stabilit de Guvern și a art.24 alin.(193) și (20) în limita plafonului prevăzut de Codul fiscal.

Ca plăţi acordate de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale sînt considerate plăţile pentru tratamentul salariatului, soţiei (soţului) acestuia (acesteia) sau a rudei sale, întreţinerea copiilor salariatului într-o instituţie preşcolară sau şcolară, compensarea cheltuielilor pentru procurarea sau întreţinerea de către angajator a locuinţei, automobilului şi a altor bunuri ale acestuia etc. În acest sens, se vor considera ca facilitatea acordată de către angajator:

 • plățile în scopul compensării costurilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, reglementate de Legea nr.367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor, în mărime ce depăşeşte valoarea nominală deductibilă de 2500 de lei lunar pentru fiecare copil al salariatului;
 • cadourile în natură, inclusiv vouchere, oferite salariaţilor de către angajator, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii şi a zilelor de naştere ale salariaţilor, al căror cuantum cumulativ depăşeşte valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat fiecărui salariat;
 • plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate pentru transportul şi hrana studenţilor stagiari şi/sau elevilor, peste limită, conform modului stabilit de Guvern.

Potrivit notei informative, proiectul va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, în vederea asigurării implementării prevederilor acestuia concomitent cu prevederile Legii nr.212/2023 cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală.

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii bugetar-fiscal elaborat de Ministerul Finațelor, a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Prin prisma proiectului respectiv, se urmărește aducerea în concordanță a normelor stipulate în următoarele acte normative:

 • Hotărârea Guvernului nr.998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei;
 • Hotărârea Guvernului nr.1144/2005 cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal;
 • Hotărârea Guvernului nr.93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată;
 • Hotărârea Guvernului nr.697/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări și
 • Hotărârea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Astfel, în scopul eficientizării procesului de restituire a sumelor TVA, eliminării barierelor birocratice, precum și inadvertențelor în modalitatea de apreciere a sumelor TVA spre restituire, se propune ajustarea Hotărârii Guvernului nr.93/2013 prin eliminarea obligativității prezentării documentelor ce confirmă dreptul la restituirea TVA ca anexă la actul de control, în cazurile în care acestea pot fi accesate de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul resurselor informaționale ale altor instituții, conform acordurilor interinstituționale sau consumată din datele prin platforma de interoperabilitate (ex: Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice).

Totodată, proiectul prevede excluderea procesului-verbal de recepție finală înregistrat la Agenția Servicii Publice din lista documentelor confirmative ce urmează a fi prezentate la solicitarea restituirii TVA pentru investițiile (cheltuielile) capitale în clădiri utilizate în proces de producție.

De asemena, prin prisma proiectului respectiv se propune ajustarea denumirii hotărârii Guvernului nr.697/2014 și a Regulamentului în vederea reglementării reținerii impozitului pe venit atât din salariu cît și din alte plăți efectuate de angajator în folosul persoanelor fizice aferent muncii prestate.

Potrivit propunerilor în componenţa facilităţilor acordate angajatului de către patron se vor include plăţile acordate de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale şi plăţile în favoarea salariatului efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a plăţilor menţionate la art.24 alin.(19), (194) și (24) conform plafonului stabilit de Guvern și a art.24 alin.(193) și (20) în limita plafonului prevăzut de Codul fiscal.

Ca plăţi acordate de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale sînt considerate plăţile pentru tratamentul salariatului, soţiei (soţului) acestuia (acesteia) sau a rudei sale, întreţinerea copiilor salariatului într-o instituţie preşcolară sau şcolară, compensarea cheltuielilor pentru procurarea sau întreţinerea de către angajator a locuinţei, automobilului şi a altor bunuri ale acestuia etc. În acest sens, se vor considera ca facilitatea acordată de către angajator:

 • plățile în scopul compensării costurilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, reglementate de Legea nr.367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor, în mărime ce depăşeşte valoarea nominală deductibilă de 2500 de lei lunar pentru fiecare copil al salariatului;
 • cadourile în natură, inclusiv vouchere, oferite salariaţilor de către angajator, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii şi a zilelor de naştere ale salariaţilor, al căror cuantum cumulativ depăşeşte valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat fiecărui salariat;
 • plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate pentru transportul şi hrana studenţilor stagiari şi/sau elevilor, peste limită, conform modului stabilit de Guvern.

Potrivit notei informative, proiectul va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, în vederea asigurării implementării prevederilor acestuia concomitent cu prevederile Legii nr.212/2023 cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...