37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impactul Covid-19 asupra indicatorilor forței de muncă în anul 2020

Impactul Covid-19 asupra indicatorilor forței de muncă în anul 2020

07.06.2021218 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Efectele pandemiei Covid-19 asupra pieței muncii au apărut la finele trimestrului I 2020, odată cu instituirea în țară a stării de urgență (începând cu 17 martie 2020). Pandemia de Covid-19 a continuat să afecteze piața muncii și în următoarele trimestre. Cele mai mari efecte au fost înregistrate în trimestrul II al anului 2020, când fiecare a patra persoană ocupată a declarat că pandemia i-a afectat relația cu piața muncii. Totodată, în următoarele trimestre ale anului, efectele crizei provocate de Covid-19 au scăzut din intensitate și au fost mult mai slab resimțite.

Ocuparea 

În anul 2020 numărul populației ocupate a fost în descreștere cu 4,4% în comparație cu 2019. Scăderi ale ocupării au avut loc în toate trimestrele anului trecut în comparație cu 2019. Totodată, cele mai mari diminuări au fost înregistrate în trimestrele în care efectele pandemiei au fost cel mai mult resimțite pe piața muncii, respectiv, în trimestrul II (-8,8% sau cu 80 mii persoane mai puțin) și în trimestrul III (-5,1% sau cu 46 mii mai puțin). În trimestrele I și IV reducerea numărului celor ocupați a fost relativ mai mică - cu 2,7% în trimestrul I și, respectiv, cu 0,5% în trimestrul IV față de perioada respectivă a anului precedent.

Distribuția în funcție de sexe relevă scăderi mai pronunțate în ocuparea femeilor în 2020 față de 2019 în comparație cu cea a bărbaților, și nu neapărat în aceleași trimestre. Astfel, în trimestru II 2020, numărul femeilor ocupate a scăzut cu 10% și în trimestrul III – cu 8,2% față de trimestrele respective ale anului 2019, în timp ce numărul bărbaților ocupați a scăzut cu 3,6% în trimestrul I 2020 și cu 7,6% în trimestrul II.

Analiza ocupării pe trimestre după mediile de reședință denotă că, în mediul urban au fost înregistrate diminuări mult mai pronunțate față de mediul rural mai cu seamă în trimestrele II (cu 13,6% mai puțin în urban și cu 4,7% în rural) și III (cu 8,0% mai puțin în urban și cu 2,7% în rural) ale anului 2020 față de trimestrele respective ale anului 2019.

Repartizarea pe trimestre după grupe de vârstă relevă că, reduceri semnificative ale numărului celor ocupați au fost notificate la tinerii de 15-24 ani: cu 22,9% mai puțin în trimestrul I, cu 31,8% în trimestrul II și cu 16% mai puțin în trimestrul III 2020 față de trimestrele respective ale anului 2019. Totodată, scăderea numărului populației ocupate pe trimestre în 2020, față de 2019, a avut loc și în rândul populației adulte.

Analiza ocupării pe grupe de vârstă în funcție de sexe scoate în evidență faptul că, cea mai mare scădere a ocupării a avut loc la femeile de 15-24 ani în trimestrul II 2020 (-39,4% față de trimestrul II 2019), în timp ce la bărbații de 15-24 ani scăderi importante (de -27,6% și -26,1%) au fost înregistrate în trimestrele I și II 2020. De menționat, că, numărul femeilor ocupate a fost în scădere  în toate patru trimestre ale anului 2020 și în grupele de vârstă de 25-54 ani și 55-64 ani. Pe când la bărbați, reducerea numărului celor ocupați a fost înregistrată la adulții de 25-54 ani, iar la cei de 55-64 ani numărul celor ocupați a fost practic la nivelul anului 2019.

Subutilizarea forței de muncă

Forța de muncă subutilizată cuprinde, conform definiției, persoanele subocupate, șomerii și forța de muncă potențială. Valoarea absolută a acestui indicator, pe parcursul anului 2020, a fost în scădere, cu excepția trimestrului II, când s-a înregistrat o creștere cu 24 la sută față de nivelul corespunzător al anului 2019. Astfel, forța de muncă subutilizată în trimestrul II 2020 a constituit 118,6 mii persoane sau 13,5% din forța de muncă extinsă, depășind cu 9.3 p.p. nivelul ratei șomajului (rata șomajului în trimestrul II 2020 a fost de 4,2%).

Impactul pandemiei Covid-19 asupra situației pe piața muncii 

În anul 2020, în medie, circa 68 mii sau 8% din totalul persoanelor ocupate au declarat că situația epidemiologică din țară a avut un impact direct asupra relației lor cu piața muncii. Impactul major a avut loc în trimestrul II, când fiecare a patra persoană ocupată a relatat că a fost afectată la locul de muncă din cauza pandemiei de Covid-19. Totodată, ponderea celor care au avut de suferit din cauza pandemiei se ridică la 30,9% în rândul femeilor în comparație cu 18,5% în rândul bărbaților.

Pentru mai multe informații, apăsați aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...