37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Îmbunătățirea mecanismului de restituire a TVA

Îmbunătățirea mecanismului de restituire a TVA

26.01.2023326 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței de ieri, 25 ianuarie, Guvernul a susținut proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Una dintre modificări vizează Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe articolele din tutun, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1427/2007. Respectiv, pct. 24 din Regulament va fi completat cu prevederea potrivit căreia pentru cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404, timbrele de acciz/timbrele de consum se aplică pe ambalajul produsului astfel încât deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz/timbrului de consum lipit.

Adițional, ajustarea pct.32 sbpct. 6) din Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013, prevede excluderea prevederilor ce țin de obligativitatea prezentării de către agenții economici a documentelor confirmative, cu aplicarea semnătirii electronice sau olografe, la solicitarea restituirii sumei TVA aferente prestării serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice.

În prezent, în cadrul procesului de solicitare a restituirii TVA, agenți economici care prestează servicii prin intermediul mijloacelor electronice sunt în imposibilitate de a prezenta documentele confirmative semnate electronic sau olograf, în contextul în care beneficiarii sunt agenți economici nerezidenți, iar comunicarea este strict limitată prin intermediul mijloacelor electronice.

O altă prevedere a proiectului constă în prelungirea termenului de acțiune al Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera est și al Hotărârii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017, până la data de 31 ianuarie 2024.

De asemenea, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2003 cu privire la crearea cadrului instituţional pentru implementarea şi desfăşurarea inspecției înainte de expediţie a mărfurilor importate și a Hotărârii Guvernului nr. 994/2003 despre desemnarea companiei pentru prestarea serviciilor de inspecţie înainte de expediţie.

În cadrul ședinței de ieri, 25 ianuarie, Guvernul a susținut proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Una dintre modificări vizează Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe articolele din tutun, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1427/2007. Respectiv, pct. 24 din Regulament va fi completat cu prevederea potrivit căreia pentru cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404, timbrele de acciz/timbrele de consum se aplică pe ambalajul produsului astfel încât deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz/timbrului de consum lipit.

Adițional, ajustarea pct.32 sbpct. 6) din Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013, prevede excluderea prevederilor ce țin de obligativitatea prezentării de către agenții economici a documentelor confirmative, cu aplicarea semnătirii electronice sau olografe, la solicitarea restituirii sumei TVA aferente prestării serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice.

În prezent, în cadrul procesului de solicitare a restituirii TVA, agenți economici care prestează servicii prin intermediul mijloacelor electronice sunt în imposibilitate de a prezenta documentele confirmative semnate electronic sau olograf, în contextul în care beneficiarii sunt agenți economici nerezidenți, iar comunicarea este strict limitată prin intermediul mijloacelor electronice.

O altă prevedere a proiectului constă în prelungirea termenului de acțiune al Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera est și al Hotărârii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017, până la data de 31 ianuarie 2024.

De asemenea, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2003 cu privire la crearea cadrului instituţional pentru implementarea şi desfăşurarea inspecției înainte de expediţie a mărfurilor importate și a Hotărârii Guvernului nr. 994/2003 despre desemnarea companiei pentru prestarea serviciilor de inspecţie înainte de expediţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...