37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Îmbunătățirea cadrului legal cu privire la zonele economice libere

Îmbunătățirea cadrului legal cu privire la zonele economice libere

14.02.2023470 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru a asigura un climat investiţional echitabil atât pentru rezidenții ZEL-urilor, cât și pentru agenții economici din afara zonelor libere, precum și pentru eliminarea elementelor de concurență neloială și inechității investiționale, este imperativ ajustarea cadrului legal al Legii nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere și eficientizării funcționării zonelor economice libere.

În acest sens, Ministerul Economiei a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de lege care conține modificări la Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere, Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal și Codul Vamal.

Autorii inițiativei propun abrogarea alin. (41) din art. 7 din Legea nr. 440/2001, care definește mărfurile produse în zonele economice libere, precum și abrogarea alineatului (42) al aceluiași articol. Potrivit notei explicative, alineatele prenotate, coroborate cu normele legale din Legea nr. 1380/1997, denaturează regimul de zonă vamală și pot facilita instituirea  da naștere practicilor de circumvenție.

În același timp, se propune modificarea art.6 alin. (71), în vederea excluderii obligativității coordonării cu Ministerul Economiei a fiecărui contract semnat între Administrația ZEL și rezident. Astfel, persoana fizică sau juridică care a obținut dreptul de înregistrare în calitate de rezident, încheie cu Administrația un contract pentru desfășurarea în zona liberă a activității de întreprinzător.

După semnarea contractului dintre Administrație și rezident, o copie de pe contractul încheiat, precum și de pe orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia se va transmite de către Administrație în adresa Ministerului Economiei în termen de 15 zile de la survenirea evenimentului.

Proiectul prevede modificarea art. 28 lit. l) și abrogarea art. 28 lit. l2) din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal. Modificările derivă din ajustările propuse la Legea nr. 440/2001 și presupun excluderea posibilității scutirii de taxa vamală a mărfurilor produse în zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, odată ce aceste mărfuri nu vor mai fi definite.

O altă modificare vizează abrogarea art.1, p. 2, lidera d) din Codul vamal, unde mărfurile produse în zonele economice libere, definite la alineatul (41) din art. 7 al Legii nr. 440/2001, sunt catalogate drept mărfuri autohtone.

Potrivit notei informative, actualmente, pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere (zone ale antreprenorialului liber), care conțin 38 de subzone. Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul zonelor libere pe parcursul întregii lor activități, până la data de 30.09.2022, a constituit 526,9 mil. dolari SUA. În zonele economice genul prioritar de activitate este activitatea industrială. Valoarea totală a mărfurilor produse şi serviciilor prestate în primele 9 luni ale anului 2022 a constituit cca 9 miliarde lei.

Pentru a asigura un climat investiţional echitabil atât pentru rezidenții ZEL-urilor, cât și pentru agenții economici din afara zonelor libere, precum și pentru eliminarea elementelor de concurență neloială și inechității investiționale, este imperativ ajustarea cadrului legal al Legii nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere și eficientizării funcționării zonelor economice libere.

În acest sens, Ministerul Economiei a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de lege care conține modificări la Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere, Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal și Codul Vamal.

Autorii inițiativei propun abrogarea alin. (41) din art. 7 din Legea nr. 440/2001, care definește mărfurile produse în zonele economice libere, precum și abrogarea alineatului (42) al aceluiași articol. Potrivit notei explicative, alineatele prenotate, coroborate cu normele legale din Legea nr. 1380/1997, denaturează regimul de zonă vamală și pot facilita instituirea  da naștere practicilor de circumvenție.

În același timp, se propune modificarea art.6 alin. (71), în vederea excluderii obligativității coordonării cu Ministerul Economiei a fiecărui contract semnat între Administrația ZEL și rezident.Astfel, persoana fizică sau juridică care a obținut dreptul de înregistrare în calitate de rezident, încheie cu Administrația un contract pentru desfășurarea în zona liberă a activității de întreprinzător.

După semnarea contractului dintre Administrație și rezident, o copie de pe contractul încheiat, precum și de pe orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia se va transmite de către Administrație în adresa Ministerului Economiei în termen de 15 zile de la survenirea evenimentului.

Proiectul prevede modificarea art. 28 lit. l) și abrogarea art. 28 lit. l2) din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal. Modificările derivă din ajustările propuse la Legea nr. 440/2001 și presupun excluderea posibilității scutirii de taxa vamală a mărfurilor produse în zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, odată ce aceste mărfuri nu vor mai fi definite.

O altă modificare vizează abrogarea art.1, p. 2, lidera d) din Codul vamal, unde mărfurile produse în zonele economice libere, definite la alineatul (41) din art. 7 al Legii nr. 440/2001, sunt catalogate drept mărfuri autohtone.

Potrivit notei informative, actualmente, pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere (zone ale antreprenorialului liber), care conțin 38 de subzone. Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul zonelor libere pe parcursul întregii lor activități, până la data de 30.09.2022, a constituit 526,9 mil. dolari SUA. În zonele economice genul prioritar de activitate este activitatea industrială. Valoarea totală a mărfurilor produse şi serviciilor prestate în primele 9 luni ale anului 2022 a constituit cca 9 miliarde lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...