37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Î.S. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării va fi reorganizată

Î.S. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării va fi reorganizată

27.11.2018909 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” se va reorganiza prin transformare în Instituţia publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, al cărei fondator este Ministerul Finanţelor.

Prin înființarea unei Instituții publice, ca persoană juridică, se va crea un organism similar Oficiilor de Marcare (Assay Office) din țările membre ale Uniunii Europene, Camerelor de Marcare ale țărilor CSI. Având în vedere importanța pe plan economic a operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase,  domeniu sensibil cu un nivel ridicat al contrafacerilor și mai ales a evaziunii fiscale, este extrem de necesar asigurarea în continuare a funcționalității instituției independente ce prestează servicii în domeniul supravegherii marcării de stat.

I.P. „CSSM” are misiunea de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite de Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor, Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Prin urmare, conform art. 15 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, instituția publică nou formată va exercita funcțiile de supraveghere pentru entități care practică activitate de întreprinzător în domeniul metalelor prețioase.

I.P. „CSSM” îi vor fi atribuite următoarele domenii de competență:

1) supravegherea marcării de stat;

2) supravegherea entităților raportoare în scopul executării prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

3) alte domenii atribuite prin actele normative în competența Camerei de Marcare.

Printre funcţiile îndeplinite de către I.P. „CSSM” se numără următoarele:

- probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare;

- expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase;

- expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase;

- expertizarea valorilor de muzeu şi de arhivă, confecţionate din metale prețioase și pietre preţioase;

- înregistrarea într-un registru special a agenților economici care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și a caselor de amanet;

- înregistrarea semnelor nominale care e aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase de agenţi economici;

- controlul de stat asupra respectării de către persoanele juridice şi fizice a cerinţelor supravegherii marcării de stat și a legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului;

- fabricareare activelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor metale preţioase și altele.

Finanţarea activităţii I.P. „CSSM” se efectuează din veniturile obţinute prin prestarea serviciilor, dar și din alte surse legale.

Evidenţa contabilă se va ţine de către I.P. „CSSM” în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate şi va prezenta rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor normative.

Activitatea I.P. „CSSM” este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.

Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” se va reorganiza prin transformare în Instituţia publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, al cărei fondator este Ministerul Finanţelor.

Prin înființarea unei Instituții publice, ca persoană juridică, se va crea un organism similar Oficiilor de Marcare (Assay Office) din țările membre ale Uniunii Europene, Camerelor de Marcare ale țărilor CSI. Având în vedere importanța pe plan economic a operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase,  domeniu sensibil cu un nivel ridicat al contrafacerilor și mai ales a evaziunii fiscale, este extrem de necesar asigurarea în continuare a funcționalității instituției independente ce prestează servicii în domeniul supravegherii marcării de stat.

I.P. „CSSM” are misiunea de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite de Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor, Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Prin urmare, conform art. 15 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, instituția publică nou formată va exercita funcțiile de supraveghere pentru entități care practică activitate de întreprinzător în domeniul metalelor prețioase.

I.P. „CSSM” îi vor fi atribuite următoarele domenii de competență:

1) supravegherea marcării de stat;

2) supravegherea entităților raportoare în scopul executării prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

3) alte domenii atribuite prin actele normative în competența Camerei de Marcare.

Printre funcţiile îndeplinite de către I.P. „CSSM” se numără următoarele:

- probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare;

- expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase;

- expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase;

- expertizarea valorilor de muzeu şi de arhivă, confecţionate din metale prețioase și pietre preţioase;

- înregistrarea într-un registru special a agenților economici care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și a caselor de amanet;

- înregistrarea semnelor nominale care e aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase de agenţi economici;

- controlul de stat asupra respectării de către persoanele juridice şi fizice a cerinţelor supravegherii marcării de stat și a legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului;

- fabricareare activelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor metale preţioase și altele.

Finanţarea activităţii I.P. „CSSM” se efectuează din veniturile obţinute prin prestarea serviciilor, dar și din alte surse legale.

Evidenţa contabilă se va ţine de către I.P. „CSSM” în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate şi va prezenta rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor normative.

Activitatea I.P. „CSSM” este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...