37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei vor negocia un împrumut de 70 milioane euro

Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei vor negocia un împrumut de 70 milioane euro

04.06.2020351 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul a aprobat la 3 iunie, inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) pentru realizarea Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”.

Conducătorul delegației de negociatori, Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei s-a angajat să ofere finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre, întru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei de COVID-19: „Întru asigurarea unui răspuns eficient și prompt la necesitățile sistemului de sănătate al Republicii Moldova în lupta cu COVID-19, precum și consecințele acestuia, Guvernul Republicii Moldova a înaintat în adresa CEB un demers prin care și-a exprimat interesul în contractarea unui împrumut în valoare estimativă de până la 70 milioane euro”.

Astfel, proiectul propus va fi structurat în 2 componente:

  1. Componenta sănătate – 40 milioane euro, pentru finanțarea următoarelor tipuri de cheltuieli: achiziția, în cadrul procedurilor de urgență, a echipamentelor medicale și materiale consumabile, reabilitarea și transformarea spațiilor/unităților medicale, mobilizarea de expertiză suplimentară, întru asigurarea măsurilor de răspuns de urgență la COVID-19.
  2. Componenta Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii – 30 milioane euro, va oferi finanțarea pentru capital circulant și nevoile de investiții ale IMM-urilor afectate de criză, ajutându-le să păstreze locuri de muncă viabile.

Guvernul Republicii Moldova estimează că resursele financiare din cadrul împrumutului să acopere cheltuielile aferente COVID-19 în perioada bugetară 2020-2022. În consecință, data limită de debursare este stabilită la 30 iunie 2022. Maturitatea maximă aferentă creditului pentru componenta Sănătate este de 15 ani și 7 ani pentru componenta Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii.

Totodată, menționăm că, ponderea finanțării CEB constituie maximum 90%. În cadrul componentei Sănătate, Guvernul va confinanța cheltuielile rămase cu resurse financiare din partea comunității partenerilor de dezvoltare, iar în cadrul componentei Suportul pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii, contribuția Guvernului va constitui resursele revolving ale Directoratului Liniei de Credit din proiecte similare destinate IMM, finanțate de alți creditori internaționali.

Suplimentar, în procesul de rectificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2020 au fost planificate resursele și cheltuielile necesare pentru inițierea proiectului curent în anul 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...