37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernul este împotriva scutirii posesorilor de autovehicule electrice sau hibride de la plata taxei pentru folosirea drumurilor

Guvernul este împotriva scutirii posesorilor de autovehicule electrice sau hibride de la plata taxei pentru folosirea drumurilor

10.07.2018691 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul ar putea să nu susțină proiectul de lege prin care un deputat propune scutirea de la plata taxei pentru folosirea drumurilor a posesorilor de autovehicule acționate electric, și reducerea cu 50% a sumei taxei pentru folosirea drumurilor în folosul posesorilor de autovehicule de tip hibrid.

Autoritățile susțin că scopul taxei pentru folosirea drumurilor este de a asigura cu resurse fondul rutier, resurse care, conform art.1 alin.(1) al Legii fondului rutier, sunt destinate:

  • întreținerii, reparației şi reconstrucției drumurilor publice naționale şi locale;
  • proiectării de drumuri;
  • dezvoltării bazei de producție a unităților care efectuează lucrări de întreţinere a drumurilor, procurării tehnicii şi utilajului pentru acestea;
  • producerii de materiale de construcţie rutieră;
  • lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi construcţie în domeniu
  • administrării gospodăriei drumurilor.

Reprezentanții Guvernului atenționează că micșorarea acumulărilor în fondul rutier poate cauza înrăutățirea stării părții carosabile a rețelei de drumuri publice, ceea ce la rândul său va majora impactul negativ asupra traficului rutier, prin majorarea timpului de parcurgere, precum și va afecta siguranța rutieră.

Ei mai precizează că implementarea măsurii privind scutirea autovehiculelor acționate electric de la perceperea taxei pentru folosirea drumurilor, precum și micșorarea cu 50% a taxei pentru folosirea drumurilor pentru autovehiculele de tip hibrid, riscă să constituie o practică defectuoasă și să încurajeze aplicarea de noi înlesniri fiscale.

Guvernul nu a fost convins nici de argumentele că operarea acestor modificări este necesară pentru promovarea mijloacelor de transport ecologice. Astfel, în proiectul avizului se precizează că taxele pentru folosirea drumurilor sunt colectate în scopul remedierii impactului autovehiculelor asupra drumurilor şi nicidecum ca impact asupra mediului.

Suplimentar, cu titlu de informare, se precizează că potrivit art.124 alin.(18) din Codul fiscal, se aplică o cotă a accizei cu 50% mai mică față de cele stabilite în legislație pentru autoturismele cu motor hibrid de la poziţia tarifară 8703.

Totodată, potrivit art.103 pct.24) din Codul fiscal, se scutesc de taxa pe valoare adăugată fără drept de deducere autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870390100), scuterele cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900.

Totodată, vehiculele cu motor electric sunt clasificate la poziția tarifară 870390100, taxa vamală fiind de 0%. De asemenea, vehiculele cu motor electric, nu sunt supuse accizei și taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova dat fiind faptul că acestea nu dispun de unitate de impunere (capacitate cilindrică, cm3) la care se calculează suma impozitelor respective.

Astfel, membrii Guvernului sunt de părere că în prezent legislația națională prevede suficiente facilități fiscale și vamale pentru stimularea importului de autovehicule care au o influență redusă asupra mediului înconjurător.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...