37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernul a negociat cu Banca Mondială un nou proiect de asistenţă externă în vederea răspunsului de urgență la COVID-19

Guvernul a negociat cu Banca Mondială un nou proiect de asistenţă externă în vederea răspunsului de urgență la COVID-19

21.04.2020453 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor, ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale şi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene au negociat, la 16 aprilie anul curent, proiectul Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) în vederea realizării proiectului de răspuns de urgență la COVID-19.

Costul total al proiectului ce urmează a fi finanțat din resursele de credit ale IDA constituie 52,9 milioane euro, iar obiectivul de dezvoltare al acestuia este de a preveni, detecta și răspunde la amenințările prezentate de pandemia de COVID-19.

Proiectul propus va fi structurat în două componente:

  1. răspuns imediat la COVID-19 (care include subcomponentele: confirmarea cazurilor, consolidarea sistemului de sănătate, activități de informare, dar şi sprijin social şi financiar pentru gospodării);
  2. managementul, monitorizarea și evaluarea implementării.

Entitatea implementatoare a proiectului este desemnat Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale, prin intermediul Unității speciale create în acest sens, iar termenul maxim de implementare este până la 30.04.2022. Perioada de rambursare a creditului începe la 15 octombrie 2025 şi se încheie la 15 aprilie 2050. Rata dobânzii cumulativă (inclusiv taxa de deservire) constituie 0,75% anual.

Conceptul proiectului prevede sprijin imediat pentru a răspunde focarului de COVID-19, cu accent pe consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor medicale de protecție a personalului și de gestionare a cazurilor grave și reducere a impactului financiar negativ la nivel de gospodărie. Recunoscând importanța unei combinații bine echilibrate de intervenții, proiectul va acorda sprijin pentru sporirea capacității de detectare a cazurilor, ameliorarea siguranței personalului din prima linie de la toate nivelurile, și susținerea capacității umane și tehnice a unităților de terapie intensivă, de gestionare a numărului mare de cazuri grave. Suplimentar, proiectul va sprijini eforturile asistenței sociale de atenuare a efectelor măsurilor de carantină asupra populației sărace.

Beneficiarii preconizați ai proiectului vor fi populația în general, având în vedere natura maladiei, persoanele infectate, populația expusă riscului, în special, persoanele în vârstă și persoanele cu maladii cronice, personalul medical și de urgență, instituțiile medicale și de testare, și agențiile de sănătate publică implicare în măsurile de răspuns. În cazul în care actuala tendință continuă, femeile vor beneficia în mod special de proiect, întrucât primele date indică că mai mult de 50% din cazurile confirmate de COVID-19 din R. Moldova sunt în rândul femeilor. Lucrătorii medicali din prima linie, care, la fel, vor fi în mod disproporționat expuși riscului, dar vor beneficia, de asemenea, în mod disproporționat de proiect (prin investițiile care se vor realiza în echipamentul individual de protecție), sunt cel mai adesea femei. În plus, lucrătorii și familiile afectate de focarul de COVID-19 prin pierderea locului de muncă sau a venitului, vor fi mai bine protejate, mai ales, în cazul grupurilor vulnerabile, prin extinderea gradului de acoperire și a prestației programului Ajutor Social.

N.B. Ponderea cea mai mare a resurselor creditului respectiv este prevăzută în proiectul de rectificare a Bugetului de Stat pentru anul 2020. Acordul de finanțare va intra in vigoare urmare a indeplinirii tuturor procedurilor necesare in acest sens, inclusiv semnare, ratificare, etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei