37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Guvernul a aprobat micșorarea amenzilor pentru raportarea statistică

Guvernul a aprobat micșorarea amenzilor pentru raportarea statistică

12.02.20192.210 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței executivului din 11 februarie 2019 a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008.

Astfel, sancțiunea articolului 330 va avea următorul cuprins: „se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

Reiterăm că, anterior conform Legii nr. 159 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, publicată în MO nr. 416-422 din 09.11.2018 au fost operate modificări în Codul Contravențional al Republicii Moldova.

Amenzile prevăzute la art. 330 din Cod pentru refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice eronate ori în volum incomplet, cu excepția informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice au fost majorate după cum urmează:

- de la 50 la 80 de unităţi convenţionale (2500 - 4000 lei) aplicată persoanei fizice,

- de la 120 la 170 de unităţi convenţionale (6000 - 8500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,

- de la 250 la 350 de unităţi convenţionale (12500- 17500 lei) aplicată persoanei juridice.

S-a considerat că pedeapsa, stabilită prin Legea 159/2018, este prea aspră în raport cu fapta săvîrșită, ce cade sub incidența art.330 din Codul contravențional și nu este exclus că în unele cazuri mărimea amenzii ar putea chiar să depășească salariul lunar al contravenientului (persoanei fizice/persoanei cu funcții de răspundere).

Articolul 419 va avea următorul cuprins:
„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 330 se constată şi se examinează de către Biroul Naţional de Statistică şi centrele regionale pentru statistică.
(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin.(1) şi să aplice sancţiuni directorul general al Biroului Naţional de Statistică, directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii centrelor regionale pentru statistică.”

Aceste modificări vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În cadrul ședinței executivului din 11 februarie 2019 a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008.

Astfel, sancțiunea articolului 330 va avea următorul cuprins: „se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

Reiterăm că, anterior conform Legii nr. 159 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, publicată în MO nr. 416-422 din 09.11.2018 au fost operate modificări în Codul Contravențional al Republicii Moldova.

Amenzile prevăzute la art. 330 din Cod pentru refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice eronate ori în volum incomplet, cu excepția informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice au fost majorate după cum urmează:

- de la 50 la 80 de unităţi convenţionale (2500 - 4000 lei) aplicată persoanei fizice,

- de la 120 la 170 de unităţi convenţionale (6000 - 8500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,

- de la 250 la 350 de unităţi convenţionale (12500- 17500 lei) aplicată persoanei juridice.

S-a considerat că pedeapsa, stabilită prin Legea 159/2018, este prea aspră în raport cu fapta săvîrșită, ce cade sub incidența art.330 din Codul contravențional și nu este exclus că în unele cazuri mărimea amenzii ar putea chiar să depășească salariul lunar al contravenientului (persoanei fizice/persoanei cu funcții de răspundere).

Articolul 419 va avea următorul cuprins:
„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 330 se constată şi se examinează de către Biroul Naţional de Statistică şi centrele regionale pentru statistică.
(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin.(1) şi să aplice sancţiuni directorul general al Biroului Naţional de Statistică, directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii centrelor regionale pentru statistică.”

Aceste modificări vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...