37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Gradarea riscurilor activităţii de întreprinzător

Gradarea riscurilor activităţii de întreprinzător

24.09.20181.096 views Monitorul Fisc.md
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Metodologia privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobată de Guvern, stabileşte criteriile cu acordarea punctajului şi va determina alegerea acțiunilor adecvate dintre mai multe acțiuni posibile. Acestea vor fi aplicate în raport cu fiecare subiect potenţial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza formulelor incluse în Metodologie.

Documentul a fost publicat vineri, 21 septembrie 2018, în MO şi prevede expres gradarea intensităţii riscului la scara de la 1 (gradul minim) la 5 (gradul maxim). Conform Metodologiei, în diferite domenii de activitate se utilizează și se prestează muncă nedeclarată, se admit restanțe la plata salariilor, neîncheierea contractelor individuale de muncă, nerespectarea timpului de muncă și a timpului de odihnă, neacordarea garanțiilor și compensațiilor, răspunderea materială, disciplina muncii.

Conform autorilor documentului, domeniile de activitate cu cel mai înalt risc de neconformare sunt transportul şi activităţile de depozitare, construcţia, fgricultura, silvicultură şi pescuitul, hotelurile şi restaurantele, cărăra li s-a atibuit gradul 5 de risc.

Gradul 4 îl au agenţii economici din domeniile industriei prelucrătoare, de distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, culturale şi de agreement, cei din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul.

Celor ce activează în sectoarele industriei extractive, prestări servicii, tranzacţiilor imobiliare, producţia şi furnizarea energiei electrice, termice, gazelor etc. le este atribuit gradul 3 de risc. Două puncte le au entităţile care activează în domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor, iar cel mai scăzut nivel de risc este atribuit învăţământului, activităţii ştiinţifice, intermediarilor financiari şi în asigurări, dar şi celor din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale.

Alţi indicatori incluşi în formulele de stabilire a riscului sunt sumele indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă, durata de la data efectuării ultimului control, numărul de angajați istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației şi cu prescripțiile organului de control.Ponderea fiecărui criteriu se va stabili în raport cu toate criteriile selectate, ţinând cont de importanţa criteriului respectiv pentru domeniul specific de control.

Metodologia prevede că, în urma analizei riscurilor, Inspectoratul de Stat al Muncii va efectua planificarea strategică a activității de control pe domenii, care poate viza tipuri specifice de activități economice, probleme de reglementare specifice sau transversale, pericole noi într-un anumit domeniu.

Hotărârea Guvernului nr. 894 din 12 septembrie 2018 este publicată în MO nr. 358-364 (6753-6759).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...