37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Gospodăriile țărănești vor putea trece la altă formă de organizare

Gospodăriile țărănești vor putea trece la altă formă de organizare

23.11.2023455 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea ajustării condițiilor de exercitare a activității de întreprinzător de către gospodăriile țărănești.

Astfel, documentul prevede modificarea Legii nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești. Mai exact, noua redacție a art.3 din legea menționată va stabili că gospodăria țărănească are statut de persoană juridică. La momentul actual gospodăria ţărănească are statutul juridic de persoană fizică.

Totodată, terenurile sau animalele deținute de gospodăria țărănească în proprietate sau în folosință nu vor putea depăși suprafețele sau numărul de animale prevăzute în anexa la lege. În cazul neîndeplinirii condințiilor menționate gospodăria țărănească va fi obligată să se conformeze până la data de 31 decembrie a anului în curs la aceste condiții, fie să-și înceteze activitatea, fie să se reorganizeze.

Documentul mai prevede că, în cazul reorganizării gospodăriei țărănești, membrii acesteia vor continua, în termen de 3 ani, să răspundă solidar și nelimitat pentru obligațiile născute până la reorganizare. Membrul gospodăriei țărănești nu va fi absolvit de răspundere nici în cazul în care, până la expirarea termenului de 3 ani, înstrăinează dreptul de participațiune la capitalul social.

Suplimentar, proiectul aprobat prevede că gospodăria țărănească va ține contabilitatea conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și indicațiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanțelor.

Adițional, proiectul prevede și modificarea art. 24 alin. (2) din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, prin stabilirea unor praguri până la care activitatea de cultivare a culturilor de către persoana fizică nu se va considera activitate profesională, cu excepția cazului în care această își desfășoară activitatea sub una din formele activității de antreprenoriat.

În contextul schimbării statutului gospodăriei țărănești din persoană fizică în persoană juridică s-a impus necesitatea modificării Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Astfel, Legea nr. 845/1992 se preconizează a fi completată cu un articol nou – 141, care va conține reglementări cu privire la gospodăria țărănească, în calitate de subiect al antreprenoriatului.

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea ajustării condițiilor de exercitare a activității de întreprinzător de către gospodăriile țărănești.

Astfel, documentul prevede modificarea Legii nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești. Mai exact, noua redacție a art.3 din legea menționată va stabili că gospodăria țărănească are statut de persoană juridică. La momentul actual gospodăria ţărănească are statutul juridic de persoană fizică.

Totodată, terenurile sau animalele deținute de gospodăria țărănească în proprietate sau în folosință nu vor putea depăși suprafețele sau numărul de animale prevăzute în anexa la lege. În cazul neîndeplinirii condințiilor menționate gospodăria țărănească va fi obligată să se conformeze până la data de 31 decembrie a anului în curs la aceste condiții, fie să-și înceteze activitatea, fie să se reorganizeze.

Documentul mai prevede că, în cazul reorganizării gospodăriei țărănești, membrii acesteia vor continua, în termen de 3 ani, să răspundă solidar și nelimitat pentru obligațiile născute până la reorganizare. Membrul gospodăriei țărănești nu va fi absolvit de răspundere nici în cazul în care, până la expirarea termenului de 3 ani, înstrăinează dreptul de participațiune la capitalul social.

Suplimentar, proiectul aprobat prevede că gospodăria țărănească va ține contabilitatea conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și indicațiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanțelor.

Adițional, proiectul prevede și modificarea art. 24 alin. (2) din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, prin stabilirea unor praguri până la care activitatea de cultivare a culturilor de către persoana fizică nu se va considera activitate profesională, cu excepția cazului în care această își desfășoară activitatea sub una din formele activității de antreprenoriat.

În contextul schimbării statutului gospodăriei țărănești din persoană fizică în persoană juridică s-a impus necesitatea modificării Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Astfel, Legea nr. 845/1992 se preconizează a fi completată cu un articol nou – 141, care va conține reglementări cu privire la gospodăria țărănească, în calitate de subiect al antreprenoriatului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...