37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ”Gas Natural Fenosa”, obligată să aplice cota zero a TVA la facturile pentru o căsuță de vacanță și să anuleze TVA-ul din facturile emise

”Gas Natural Fenosa”, obligată să aplice cota zero a TVA la facturile pentru o căsuță de vacanță și să anuleze TVA-ul din facturile emise

08.05.2019748 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

O femeie a acționat în judecată compania ”Gas Natural Fenosa” solicitând anularea TVA-ului din două facturi emise pentru casa sa de vacanță și aplicarea cotei zero a TVA. Reclamanta a obținut câștig de cauză în primele două instanțe.

Consumatoarea a indicat că în contractul de furnizare a energiei a fost indicat că, consumul de energie electrică este destinat pentru casa particulară și nu a fost specificat faptul că la facturare urmează să includă şi TVA.

Inițial, femeia s-a adresat către CS ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” cu cerere prin care a solicitat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului şi excluderea TVA-ului din facturile expediate, dar compania a refuzat să satisfacă cererea.

Reclamanta a invocat faptul că ”Gas Natural Fenosa” urma a lua considerare prevederile Legii cu privire la locuinţe, care prevede şi noţiunea de casă de vacanţă ca fiind - locuinţă ocupată temporar, ca reşedinţă secundară, destinată odihnei şi recreerii. Reclamanta considerând că, casa de vacanţă este şi ea o locuinţă, fiind pe poziţie de egalitate cu noţiunea de casă de locuit individuală, pentru care nu se aplică TVA la facturile pentru energie.

De asemenea, femeia a indicat că este un abuz din partea pârâtului interpretarea eronată a Legii şi facturarea TVA pentru casa de vacanţă, unde nu practică nici o activitate de antreprenoriat şi o utilizează doar exclusiv în scop de odihnă şi recreere, parte a vieţii cotidiene şi locative.

Reclamanta a mai specificat că simpla specificare în denumirea contractului a faptului că acesta este pentru furnizarea energiei electrice consumatorului noncasnic, nu poate fi invocată de companie ca temei de aplicare a TVA în facturile contestate.

Magistrații din prima instanță au admis cererea femeii și au obligat ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” să anuleze facturile emise pentru energia electrică consumată, în partea calculării TVA și să aplice cota zero a TVA la facturile pentru locul de consum în viitor.

Compania a contestat decizia primei instanțe cu apel, indicând că hotărârea instanței de fond contravine Codului fiscal și că potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile, modul de folosință asupra imobilului reclamantei nu este înscris ca fiind cu destinație locativă, considerent din care livrarea energiei electrice urma a fi impozitată conform principiilor generale.

În acest Registru, modul de folosință a casei din speță a fost indicat drept ”căsuță de vacanță”, iar în contractul cu ”Gas Natural Fenosa” - ”Casă particulară”.

Magistrații de la apel au declarat neîntemeiat apelul, considerând absolut întemeiată hotărârea instanței de fond.

Instanța de apel a indicat că, potrivit art.104 lit.b) Cod fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri.

De asemenea, magistrații au stabilit că, deși furnizorul de energie electrică ”Gas Natural Fenosa” a definit contractul încheiat cu reclamanta ”Contract de furnizare a energiei electrice consumatorului noncasnic”, Legea cu privire la energia electrică, indică expres că, consumator noncasnic este – persoană fizică sau persoană juridică care procură energie electrică în alte scopuri decât pentru propriile necesităţi casnice, inclusiv producătorii şi consumatorii angro.

În speță, imobilul este amplasat pe un teren a cărui mod de folosință este ”pentru construcții”, nefiind un teren agricol pentru a atribui casa de vacanță la categoria bunuri imobile cu destinație agricolă.

Totodată, s-a invocat că furnizorul nu a prezentat nicio probă care să confirme că reclamanta ar utiliza la locul de consum energie electrică în alte scopuri decât pentru propriile necesităţi casnice, deși sarcina probațiunii îi revenea în baza legii.

”Gas Natural Fenosa” poate ataca decizia Curții de apel cu recurs.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...