37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Garanția capacității financiare în cazul operatorilor de transport rutier

Garanția capacității financiare în cazul operatorilor de transport rutier

19.02.2024243 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Legea nr. 423 din 22 decembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative au fost operate o serie de modificări în Codul transporturilor rutiere.

Potrivit modificărilor operate, pentru a fi îndeplinită condiția privind capacitatea financiară, o întreprindere din domeniul transporturilor trebuie să fie capabilă în permanență să își onoreze obligațiile financiare pe parcursul exercițiului financiar anual. Respectiv, întreprinderea va demonstra, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor în mod corespunzător, că dispune, în fiecare an, de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin:

a) 9000 de euro pentru primul autovehicul utilizat;
b) 5000 de euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizată cu o masă maximă autorizată ce depășește 3,5 tone; și
c) 900 de euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizată cu o masă maximă autorizată ce depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone;
d) 3000 de euro pentru fiecare autoturism suplimentar utilizat la prestarea serviciilor de transport în regim de taxi;
e) cel puțin 9000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat și de cel puțin 5000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită înregistrare corespunzătoare, confirmată prin extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier – în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operațiuni de transport rutier de mărfuri în trafic internațional în baza autorizațiilor CEMT și al operatorilor de transport rutier care efectuează operațiuni de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional în baza carnetelor INTERBUS.

Notă: În cazul în care unitatea de transport este antrenată la efectuarea mai multor tipuri de transport, capacitatea financiară necesară se va stabili la valoarea maximă necesară conform lit. a)–d).

Prin derogare de la prevederile menționate, capacitatea financiară va putea fi demonstrată printr-o garanție bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci ori alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare, sau printr-un alt document obligatoriu, care asigură o garanție personală și solidară pentru întreprindere pentru sumele menționate anterior.

De asemenea, prin derogare, în lipsa conturilor anuale certificate pentru anul înregistrării unei întreprinderi, autoritatea competentă va accepta ca o întreprindere să își demonstreze capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanție bancară, un document eliberat de o instituție financiară care stabilește accesul la credit în numele întreprinderii, bilanțul contabil sau prin alt document obligatoriu, astfel cum este stabilit de autoritatea competentă, care atestă că întreprinderea are la dispoziție sumele stabilite supra.

Valoarea în valută națională a sumelor indicate se va stabili în fiecare an conform cursului valutar publicat de Banca Națională a Moldovei în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Acest curs se va aplică pe durata anului calendaristic următor începând cu data de 1 ianuarie.

Noi prevederi în Codul trasporturilor rutiere vor intra în vigoare la 1 ianaurie 2026.

Prin Legea nr. 423 din 22 decembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative au fost operate o serie de modificări în Codul transporturilor rutiere.

Potrivit modificărilor operate, pentru a fi îndeplinită condiția privind capacitatea financiară, o întreprindere din domeniul transporturilor trebuie să fie capabilă în permanență să își onoreze obligațiile financiare pe parcursul exercițiului financiar anual. Respectiv, întreprinderea va demonstra, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor în mod corespunzător, că dispune, în fiecare an, de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin:

a) 9000 de euro pentru primul autovehicul utilizat;
b) 5000 de euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizată cu o masă maximă autorizată ce depășește 3,5 tone; și
c) 900 de euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizată cu o masă maximă autorizată ce depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone;
d) 3000 de euro pentru fiecare autoturism suplimentar utilizat la prestarea serviciilor de transport în regim de taxi;
e) cel puțin 9000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat și de cel puțin 5000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită înregistrare corespunzătoare, confirmată prin extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier – în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operațiuni de transport rutier de mărfuri în trafic internațional în baza autorizațiilor CEMT și al operatorilor de transport rutier care efectuează operațiuni de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional în baza carnetelor INTERBUS.

Notă: În cazul în care unitatea de transport este antrenată la efectuarea mai multor tipuri de transport, capacitatea financiară necesară se va stabili la valoarea maximă necesară conform lit. a)–d).

Prin derogare de la prevederile menționate, capacitatea financiară va putea fi demonstrată printr-o garanție bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci ori alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare, sau printr-un alt document obligatoriu, care asigură o garanție personală și solidară pentru întreprindere pentru sumele menționate anterior.

De asemenea, prin derogare, în lipsa conturilor anuale certificate pentru anul înregistrării unei întreprinderi, autoritatea competentă va accepta ca o întreprindere să își demonstreze capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanție bancară, un document eliberat de o instituție financiară care stabilește accesul la credit în numele întreprinderii, bilanțul contabil sau prin alt document obligatoriu, astfel cum este stabilit de autoritatea competentă, care atestă că întreprinderea are la dispoziție sumele stabilite supra.

Valoarea în valută națională a sumelor indicate se va stabili în fiecare an conform cursului valutar publicat de Banca Națională a Moldovei în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Acest curs se va aplică pe durata anului calendaristic următor începând cu data de 1 ianuarie.

Noi prevederi în Codul trasporturilor rutiere vor intra în vigoare la 1 ianaurie 2026.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...